یازدهمین جشنواره نقد کتاب

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۳ یازدهمین جشنوارۀ نقد کتاب فردا ۱۴ دی برگزار می‌شود. مؤسسۀ خانۀ کتاب با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد، یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب را همزمان با هفته پژوهش در آذرماه سال جاری برگزار می‌کند. یازدهمین جشنوارۀ نقد کتاب فردا یکشنبه ۱۴ دی از ساعت ۱۵ در […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۳

yazdahomin-jashnvare-naghd-ketabیازدهمین جشنوارۀ نقد کتاب فردا ۱۴ دی برگزار می‌شود.

مؤسسۀ خانۀ کتاب با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد، یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب را همزمان با هفته پژوهش در آذرماه سال جاری برگزار می‌کند.
یازدهمین جشنوارۀ نقد کتاب فردا یکشنبه ۱۴ دی از ساعت ۱۵ در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبا)، پژوهشکدۀ فرهنگ، هنرو معماری برگزار می‌شود.