گزارش مراسم رونمایی از کتاب «هنر گره‌‌سازی در معماری و درودگری»

تاریخ ایجاد : جمعه, ۲۳ آذر ۱۳۹۷ مراسم رونمایی از کتاب «هنر گره‌‌سازی در معماری و درودگری» اثر مرحوم جواد شفائی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با ‏مشارکت فرهنگستان هنر، چهارشنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ در فرهنگستان هنر برگزار شد. در این مراسم علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان ‏هنر؛ دکتر حسن بلخاری قهی، رئیس […]

تاریخ ایجاد :

جمعه, ۲۳ آذر ۱۳۹۷

WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.24.23

مراسم رونمایی از کتاب «هنر گره‌‌سازی در معماری و درودگری» اثر مرحوم جواد شفائی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با ‏مشارکت فرهنگستان هنر، چهارشنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ در فرهنگستان هنر برگزار شد.

در این مراسم علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان ‏هنر؛ دکتر حسن بلخاری قهی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ دکتر مهدی حجت، عضو هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ مهندس سیدمحمد ‏بهشتی، عضو شورای عالی سازمان میراث فرهنگی و مهدیه شفائی دختر مولف کتاب به ایراد سخنران پرداختند.‏

WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.29.22

توجه فرهنگستان هنر به اشاعه هنرهای سنتی ایران
علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر درابتدای این جلسه گفت: «یکی از مهمترین وظایف ذاتی فرهنگستان هنر حمایت و ‏اشاعه هرچه بیشتر هنرهای سنتی ایران به ویژه در حوزه سنت معماری است.» اواضافه کرد:« وقتی جناب آقای دکتر بلخاری رییس ‏محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ما اطلاع دادند که یک اثر ارزشمند درحوزه معماری اسلامی ‏‎–‎‏ ایرانی تحت عنوان« کتاب هنر ‏گره سازی در معماری و درودگری اثر مرحوم جواد شفائی» توسط این انجمن منتشر شده وپیشنهاد کردند که این اثر درفرهنگستان ‏هنر رونمایی شود؛ ازاین پیشنهاد استقبال کردیم، این کتاب یکی از آثار ارزشمند در حوزه معماری اسلامی است که به همت این ‏انجمن منتشر شده است.» اودرپایان سخنان خود گفت:«تلاش ما براین است که فرهنگستان هنر همواره پایگاهی باشد برای ‏ارتباط و تعامل بیشتر با نهادها و موسساتی که درحوزه فرهنگ و هنر کشور فعالیت می کنند.»‏

اثرمرحوم شفائی محصول تئوری و تجربه است
درادامه این نشست حسن بلخاری به ایراد سخن پرداخت و گفت:«از فرهنگستان هنر بسیار سپاسگذارم که این نشست فرهنگی را ‏برگزار کردند واز خانواده مرحوم شفائی تشکر می کنم که باماهمراهی و همکاری کردند؛ امیدوارم که ارتباط علمی و فرهنگی میان ‏انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و فرهنگستان هنر دائمی و مستمر باشد.» اودرادامه بااشاره به کتاب هنر گره‌‌سازی در معماری و ‏درودگری افزود: «موضوع این کتاب سه جلدی مرحوم شفائی که جلد اول آن در انجمن آثار ملی در سال ۵۶ چاپ شده و جلد سوم ‏آن در سال ۹۷ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شده است؛ محصول تئوری و تجربه است. این کتاب مانند رویکردهای ‏مرحوم لرزاده و پیرنیا است که دست‌شان در کار بود و ذهن‌شان در پرواز تا بین عمل و نظر، تألیف ایجاد کنند؛ چیزی که درحقیقت ‏نقطه گم‎ ‎شده میان صنعت و هنر و فنون و مسائل تئوری و نظری در جامعه ماست.» استاد دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به ‏تعریف «گره» در هندسه و جایگاه هندسه در عرصه هنرو معماری اشاره کرد و افزود:«درحقیقت «گره» از مولودات هندسه ‏است. بنابراین می توان گفت که «گره» از نتایج علم و حکمت هندسه است که در بخش‎ ‎‏‌های مختلف معماری و صنایع دیگر ما ‏حضور موثری دارد.» بلخاری ادامه داد:« نقشی که هندسه در هنر معماری و دیگر هنرهای ما دارد؛ شاید دیگر علوم نداشته ‏باشند.درحقیقت هندسه دراین حوزه ها هم اثر ساختاری  داشته است و هم تاثیرزیبایی‎ ‎شناختی.» استاد دانشگاه تهران در پایان ‏سخنان خود گفت:«بنده در کتاب فلسفه، هندسه و معماری تلاش کرده ام تا جایگاه هندسه را در میان سایر علوم نشان بدهم. ‏درحقیقت دانشی که می‎ ‎‏‌تواند ما را از محسوس به معقول برساند، هندسه است. از دیدگاه فلاسفه وحکما، «هندسه» ربط و نسبت ‏وثیقی با حکمت، فلسفه و مباحث عقلی خواهد داشت.» او تاکید کرد:«با توجه به آنچه بیان شد، باید تاکید کرد که هنر و معماری ‏اسلامی  بازتابی از عالم اعلی است و صرفا یک فرم نیست.»‏

توجه به اصطلاحات و اسامی نقوش ایرانی درکتاب ‏
سیدمحمد بهشتی شیرازی،دومین سخنران این نشست بود که به ایراد سخن پرداخت، او گفت:« وقتی ما از هنرهای اسلامی و آنچه ‏که در آثار دانشمندان ایرانی دراین حوزه شاهد هستیم سخن می گوییم بیشتر به جنبه‎ ‎‏‌های زیبایی‎ ‎‏ ‌شناختی و معنایی متوجه هستیم ‏وپرواضح است که با این نگاه درعالم اسلامی، هیچ کشوری به اندازه ایران در پدید آمدن آثار هنری نقش نداشته و فراوانی این اثار در ‏ایران، باعث شده تا کشور ما،گوی سبقت را از دیگر کشورهای اسلامی برباید.» اودرادامه با اشاره به کتاب مرحوم شفائی ‏گفت:«آنچه دراین اثر اهمیت دارد، توجه مولف به اصطلاحات و اسامی خاص نقوش ایرانی است. حتی اصطلاحاتی که نزد ‏استادان مرسوم بوده نیز در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.»‏

اهمیت روح معنوی حاکم برآثار هنری ایرانی
سیدمحمدمهدی حجت هم دراین برنامه گفت:«نتیجه ای که ازانتشار وتوجه به کتاب مرحوم شفائی حاصل می شود این است که ما ‏به ثروت های ملی و بهره‎ ‎‏‌برداری و استفاده صحیح از آن بیشتر توجه کنیم.درحقیقت هنرمندان ما افرادی مجهّز به به سلاح ‏اعتقادات بودند که با آن به خلق اثر هنری می‌پرداختند،از این روست که با مشاهده آثار هنری ایرانی می توانیم، هندسه حاکم بر آن ‏را تجربه کنیم ؛ چیزی که کمتر در اثار هنری جهان به چشم می خورد و این مهم درحقیقت اوج جهان‌‏‎ ‎بینی معماری ایرانی – اسلامی ‏است.»اواضافه کرد:«آنچه امروز در هنر، تفکر وگرایش ما در درک میراث فرهنگی کشورمان و کیفیت زیست در این سرزمین اهمیت ‏دارد، توجه و عنایت به روح معنوی حاکم بر مجموعه آن فعالیت های هنری است که با هنر دیگر سرزمین ها متفاوت است.»‏

شفائی و بیان پیوند عمیق معماری با فرهنگ ایرانی
درپایان این نشست ،مهدیه شفائی دختر مرحوم جواد شفائی ضمن تقدیر و از حضور استادان معماری کشور و علاقه مندان به این ‏حوزه دراین برنامه به معرفی آثار و افتخارات مرحوم شفائی پرداخت و گفت:«آنچه در اقدام پدرم در تألیف این کتاب اهمیت دارد ‏این است که او به قدمت هنر معماری و درودگری در ایران و پیوند عمیق این هنر با فرهنگ ایرانی بسیار توجه و عنایت داشته ‏است.» پس از سخنان دختر مرحوم شفائی با حضور سخنرانان و سید محمود دعایی مدیرمسوول روزنامه اطلاعات و خانواده آن ‏مرحوم، از مجموعه سه جلدی «هنر گره‎ ‎‏‌سازی در معماری و درودگری» رونمایی شد.‏

WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.31.26WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.31.27WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.29.22WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.29.221WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.33.18WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.27.36WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.27.37WhatsApp Image 2018 12 13 at 10.25.20