کتاب حکمت هنر هند

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ کتاب حکمت هنر هند؛ با رویکرد بررسی فلسفه و زیبایی شناسی هنر هندی و تطبیق آن با زیبایی شناسی و فلسفه هنر ایرانی که برآمده از مجموعه مطالعات مؤلف بوده است. این کتاب در سه بخش حکمت و اندیشه، حکمت هنر و زیبایی شناسی و حکمت هنر و […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

کتاب حکمت هنر هند؛ با رویکرد بررسی فلسفه و زیبایی شناسی هنر هندی و تطبیق آن با زیبایی شناسی و فلسفه هنر ایرانی که برآمده از مجموعه مطالعات مؤلف بوده است. این کتاب در سه بخش حکمت و اندیشه، حکمت هنر و زیبایی شناسی و حکمت هنر و معماری به قلم جناب آقای دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.

مؤلف در مقدمه این کتاب هدف خود را از تألیف این کتاب چنین بیان می دارد:
فرهنگ و تمدن شرقی یکی از حوزه های تمدنی تأثیرگذار و کهن و به تعبیر برخی تاریخ نگاران، گاهواره تمدن جهانی بوده است؛ فرهنگی که مستند به نظریه های گوناگون، حوزه های جغرافیایی و فکری مختلفی را در بر می گیرد. اما آنچه مسلم است، وجود مؤلفه های مشترک و شباهت های انکارناپذیر میان شیوه های تفکر ملل موجود در این حوزه هاست که سبب می شود آنها را تحت عنوان «فرهنگ و تمدن شرقی» گرد آوریم.
از جمله طرق اصلی و اساسی شناخت این فرهنگ و تمدن، بررسی هنر و زیبایی شناسی خاص آن از زاویه حکمت شرقی و به ویژه اوپانیشادی است که البته از جهات گوناگون برای ما اهمیت و ضرورت دارد. از جمله اینکه فرهنگ و تمدن ایرانی، در برخی مبانی، به قدری با این فرهنگ ها شباهت و نزدیکی دارد که تاریخ نگاران و اندیشمندان آن را در عداد فرهنگهای شرقی به شمار آورده اند؛ در نتیجه، بررسی هنر این حوزه ها کمک درخور توجهی به شناخت ژرف تر هنر و زیبایی شناسی ایرانی نموده و تعاملات و اشتراکات آن با هنر سایر مناطق را آشکارتر خواهد ساخت. همچنین، پرداختن به مباحث یاد شده سبب گسترش و تعمیق فضای زیبایی شناختی ذهنیت ایرانی و جذب و پرورش بذرهای گوناگون هنر و اندیشه در خاک حاصلخیز فرهنگ ایرانی – اسلامی خواهد شد.
بدیهی است، بخش مهمی از این غور و بررسی متوجه اندیشه های حکمی این حوزه ها خواهد بود، زیرا در بطن و متن این فرهنگ ها، هماره رابطه ژرف و تنگاتنگی میان آفرینش های هنری و حکمت نظری – به ویژه در جهان بینی سنتی – وجود داشته است؛ نسبتی ژرف که بدون درک و دریافت صحیح آن، راه بردن به کنه آن آفرینش ها امکان پذیر نخواهد بود. حکمت نه تنها رشته پیوند میان فرهنگ های شرقی، بلکه حلقه ارتباطی میان اجزای هر یک از این فرهنگ ها نیز است. به گونه ای که با قرار گرفتن اجزا در کلیتی اندام وار، هر بخش متناسب با دیگری رشد نموده و با انسان و طبیعت در هماهنگی و آشتی کامل قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه شناخت عمیق هر جزء شناخت دیگر اجزا نیز خواهد بود.
در این میان، هند حامل شرقی ترین و در عین حال گسترده ترین حوزه جغرافیایی فرهنگ شرقی است. ردّپای بسیاری از بنیادی ترین اصول حکمی هند، چون دهیانه، را می توان در خاور دور یافت (که در چین به چَن و در ژاپن به ذِن تبدیل شد) و نیز ردّپای عمیق بودا و تعالیمش؛ و این در حالی است که کنفوسیوس و شینتوئیزم در هند کمتر ردّپا یا حتی نامی دارند.
کتاب حکمت هنر هند در ۲۶۷ صفحه و به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات سوره مهر منتشر گردیده و در دسترس علاقمندان قرار دارد.