کتابشناسی امیرِکبیر، وزیر نامدار دوره قاجار

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳ ۲۰ دی‌ماه برابر با سالروز به قتل رسیدن امیرکبیر، وزیر باذکاوت و با درایت ناصرالدین‌شاه قاجار است. میرزا محمدتقی ‌خان فراهانی از نوادر تاریخ کشور ماست. او مردی واقع بین، دانا و سیاستمدار بود و اقداماتش طی حدود چهار سال صدارت در زمان ناصرالدین‌شاه سبب شد نقطه عطفی […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳

ketabshenasi-amirkabir۲۰ دی‌ماه برابر با سالروز به قتل رسیدن امیرکبیر، وزیر باذکاوت و با درایت ناصرالدین‌شاه قاجار است.

میرزا محمدتقی ‌خان فراهانی از نوادر تاریخ کشور ماست. او مردی واقع بین، دانا و سیاستمدار بود و اقداماتش طی حدود چهار سال صدارت در زمان ناصرالدین‌شاه سبب شد نقطه عطفی در آن روزگار ایجاد شود تا اوضاع بسیار ناگوار ایران بهبود یابد و جهشی بزرگ و تاثیرگذار در اوضاع مملکتی آن زمان و حتی تاکنون ایجاد شود.

امیرکبیر به سبب هوش و لیاقتی که داشت توانست به مقامات و درجات بالایی دست یابد و نام خود را در تاریخ ایران و جهان جاودان سازد. وی اقدامات فراوانی در دوره کوتاه صدارت خود انجام داد که می‌توان به ایجاد امنیت و استقرار دولت، تاسیس دارالفنون، انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، تنظیم قشون ایران به سبک اروپایی، ایجاد کارخانه‌های اسلحه سازی، اصلاح امور قضایی، جرح و تعدیل محاضر شرع و تاسیس چاپارخانه اشاره کرد.

در راستی و درستی و فسادناپذیری و صداقت و صمیمیت امیرکبیر تردیدی وجود ندارد. «کلنل شیل»، وزیر مختار انگلیس و دشمن امیر، درباره وی گفته است: «پول‌دوستی…، که خوی ایرانیان است، در وجود امیر بی‌اثر است، به رشوه و عشوه کسی فریفته نمی‌شود». پول‌هایی را که جهت رشوه به وی دادند و نپذیرفت خرج کشتنش کردند. حرف بی‌مغز و فکر کم‌مایه نداشت، کوتاه می‌گفت و کوتاه می‌نوشت و خودش نیز ویژگی خود را می‌شناخت که می‌گفت: «…بلدیت به احوال من دارید که خلاف اسلاف حرف بی‌مایه و بی‌مغز نمی‌توانیم به زبان بیاوریم چه جای اینکه بنویسیم» (کتاب امیرکبیر و ایران، صفحه ۴۰)

در سالروز به قتل رسیدن این وزیر برجسته حکومت قاجار، کتابشناسی وی را بر اساس داده‌ها و اطلاعات آماری موسسه خانه کتاب در بازه زمانی یک دهه ارائه داده است تا مخاطبان با بخشی از منابع مکتوب درباره امیرکبیر آشنا شوند.

    امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار

اکبر هاشمی‌رفسنجانی؛ ویراستار:فرزام حبیبی‌اصفهانی؛ مصحح:شمس فراهانی – فراهانی – ۵۴۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۳۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰۰ ریال

    باغ فین کاشان، امیرکبیر ایران

علی‌اصغر شاطری؛ ویراستار:فاطمه نقشی – همگام با هستی – ۶۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال

    دفترنویس امیر: بر اساس زندگی امیرکبیر

وحید حسنی‌هنزایی – امیرکبیر، کتابهای جیبی – ۱۲۸ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۵۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰ ریال

    داستان‌هایی از زندگانی امیرکبیر

محمود حکیمی – دفتر نشر فرهنگ اسلامی – ۲۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۴۰ سال ۱۳۹۲ – ۳۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال

    امیرکبیر: برآمدن، زندگی، صدارت و فرجام کار میرزا‌تقی‌ خان امیرکبیر

عباس اقبال‌آشتیانی – نگاه – ۴۲۸ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۲ – ۱۱۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال

    میرزا تقی‌خان امیرکبیر
مریم نژاداکبری‌مهربان؛ ویراستار:مهدی افشار – بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه – ۲۶۰ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۴ سال ۱۳۹۲ – ۱۱۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال

    میرزا تقی‌خان امیرکبیر: نگاهی به زندگی و زمانه امیرکبیر
مینا چوپانی – موسسه انتشارات کتاب نشر – ۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۲۰۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال

    امیرکبیر
عباس شادلو – وزراء – ۳۱۴ صفحه – رقعی (گالینگور) – چاپ ۳ سال ۱۳۹۲ – ۱۱۰۰ نسخه – ۱۳۵۰۰۰ ریال

    امیرکبیر
عباس رمضانی – کتاب تارا – ۱۴۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۶۰۰۰ ریال

    امیرکبیر در گذرگاه تاریخ

سعید قانعی – ساحل،آوای عشق – ۹۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۹۲ – ۵۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال

    قصه زندگی امیرکبیر

عباس رمضانی؛ تصویرگر:فروغ بیژن – کتاب تارا – ۵۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱ – ۱۵۰۰ نسخه – ۲۴۰۰۰ ریال

    امیرکبیر

اسماعیل هنرمندنیا؛ تصویرگر:منصوره صحرایی؛ تصویرگر:نفیسه صحرایی – سایه‌گستر – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰ ریال

    امیرکبیر

گردآورنده:پوریا شیرمحمدی – راستی نو – ۳۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱ – ۱۵۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال

    امیرکبیر

فرهاد حسن‌زاده – موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان – ۸۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۹ سال ۱۳۹۱ – ۵۵۰۰ نسخه – ۲۳۰۰۰ ریال

    اسناد و نامه‌های امیرکبیر

سیدعلی آل‌داود – سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران – ۳۷۰ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۰ – ۲۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال

    امیرکبیر

علی‌اکبر ولایتی؛ زیرنظر:سجاد محمدی؛ ویراستار:معصومه اکبری – امیرکبیر، کتابهای جیبی – ۲۸۸ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۰ – ۱۰۰۰ نسخه-  ۲۸۹۰۰ ریال

    عروس دجله – عروس گلستان

رضا صفائی – گل یخ – ۳۸۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۰ – ۵۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال

    در آیینه تاریخ: خاطراتی از مبارزات علمای معاصر

گردآورنده:سیدمجید حسینی – کتاب همه – ۴۸ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۰ – ۱۰۰۰۰ نسخه

    فراز و فرود اصلاحات در عصر امیرکبیر

محمدامیر شیخ‌نوری؛ زیرنظر:محمدرحیم عیوضی – سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – ۵۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۹۰ – ۱۵۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال

    امیرکبیر

محمدرضا فاتحی – همگام با هستی – ۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۰ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال

    امیرکبیر

گردآورنده:علیرضا بهمنی – آتاموسا – ۴۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۴ سال ۱۳۸۹ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰ ریال

    گنجینه تاریخ ایران: صدراعظم برتر (میرزا تقی‌خان امیرکبیر)

علیرضا هادی‌پور‌برزگر – پل،خلاق – ۹۶ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۹ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال

    به دنبال امیرکبیر

محمد حسینی؛ تصویرگر:ناهید کاظمی – ققنوس – ۱۲۲ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۹ – ۱۱۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰ ریال

    در قربانگاه استعمار و خودکامگی: امیرکبیر مظهر استقلال ایران

به‌اهتمام: محمد حکیمی – شرکت ‌انتشارات قلم – ۲۰۸ صفحه – (در۲جلد ) – جلد ۲ – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۸ – ۲۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰ ریال

    امیرکبیر: هوشمندترین سیاستمدار ایرانی

نقی سلیمانی؛ تصویرگر:ندا عظیمی – به نشر – ۱۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۸ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱۳۰۰۰ ریال

    نوآوری برای آینده

تدوین:محسن بهرامی؛ تدوین:نادر منتظرین؛ تدوین:مسعود نیکخو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) – ۲۳۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۸- ۶۰۰ نسخه – ۳۱۰۰۰ ریال

    امیرکبیر، یا، قهرمان مبارزه با استعمار

اکبر هاشمی‌رفسنجانی – جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی – ۴۷۲ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱۷ سال ۱۳۸۸ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۲۰۰۰ ریال

    امیرکبیر که بود؟ چه کرد؟ چه شد؟ به همراه داستان‌هایی از زندگی امیرکبیر

محسن احمدی‌کافشانی – مرسل – ۱۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۸ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال

    اجازه دهید درس بخوانم

سیدمحمدهاشم پوریزدان‌پرست؛ تصویرگر:نجمه شهابی؛ تصویرگر:پیمان دهقانی – نوید – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۸ – ۳۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰ ریال

    امیرکبیر و قاضی فریبکار

سیدمحمدهاشم پوریزدان‌پرست؛ تصویرگر:نجمه شهابی؛ تصویرگر:پیمان دهقانی – نوید – ۱۶ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۸ – ۳۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰ ریال

    منظومه‌ امیرکبیر

محمود رزاقی – همگام با هستی – ۴۸ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۸ – ۳۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰ ریال

    داستان‌های کوتاه از زندگی امیرکبیر

تهیه و تنظیم:شهلا چابکسوار – موفق – ۲۴ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۶

    امیرکبیر و ایران

فریدون آدمیت – خوارزمی – ۸۰۰ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۹ سال ۱۳۸۶ – ۵۵۰۰ نسخه

    قاتلان امیرکبیر

محمد شعبانی – دبیران قلم – ۷۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰ ریال

    میرزا تقی‌خان امیرکبیر

عباس اقبال‌آشتیانی؛ به‌اهتمام:ایرج افشار – توس – ۴۸۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۴ سال ۱۳۸۵ – ۲۲۰۰ نسخه

    جامعه‌شناسی نخبه‌کشی: قائم‌مقام، امیرکبیر، مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی از ریشه‌های تاریخی استبداد

علی رضاقلی – نشر نی – ۲۴۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۲۵ سال ۱۳۸۵ – ۲۲۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰ ریال

    امیرکبیر

فرهاد حسن‌زاده؛ مترجم:محمد والائی – بین‌المللی ‌الهدی،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی – ۱۶۰ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۴ – ۳۰۰۰ نسخه

    امیرکبیر و جعبه جواهرات

گردآورنده:ناصر محمدخانلو ؛ نقاش:خشایار قاضی‌زاده – پژوهش – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۳ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰ ریال

    امیرکبیر

عباس رمضانی؛ زیرنظر: شورای‌بررسی – ترفند – ۱۴۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۳ – ۳۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰ ریال

ایبنا