کاظم برگ نیسی از میان ما رفت

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ کاظم برگ نیسی نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی و عربی رخ در نقاب خاک کشید. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور درگذشت این بزرگ مرد عرصه فرهنگ را به خانواده، دوستان و دوستداران وی تسلیت می گوید. ضمنا مراسم تشییع جنازه آن مرحوم ساعت ۹ صبح […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

bargnisiکاظم برگ نیسی نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی و عربی رخ در نقاب خاک کشید. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور درگذشت این بزرگ مرد عرصه فرهنگ را به خانواده، دوستان و دوستداران وی تسلیت می گوید.

ضمنا مراسم تشییع جنازه آن مرحوم ساعت ۹ صبح روز جمعه ۸۹/۰۵/۰۱ از مقابل بیمارستان امام خمینی برگزار خواهد شد.