چاپ سوم کتاب فلسفه، هندسه و معماری اثر دکتر حسن بلخاری

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ کتاب فلسفه، هندسه و معماری اثر دکتر حسن بلخاری توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ سوم رسید. این اثر که به دنبال کشف مبانی نظری معماری در حوزه فلسفه است، از هندسه به عنوان عامل واسط میان معماری و فلسفه بهره گرفته است. در چاپ سوم، بخش جدیدی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
falsafe honar

چاپ سوم کتاب فلسفه، هندسه و معماری اثر دکتر حسن بلخاری

کتاب فلسفه، هندسه و معماری اثر دکتر حسن بلخاری توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ سوم رسید.

این اثر که به دنبال کشف مبانی نظری معماری در حوزه فلسفه است، از هندسه به عنوان عامل واسط میان معماری و فلسفه بهره گرفته است. در چاپ سوم، بخش جدیدی به کتاب افزوده شده است و آن هندسه در تمدن جدیدالکشف جیرفت است. تمدنی با قدمت بیش از پنج هزار سال که خط هندسی و بسیار جالب توجه آن جهان را دچار شگفتی و حیرت نموده است. در چاپ سوم کتاب فلسفه، هندسه و معماری برخی از آثار هنری مکشوفه تمدن جیرفت و نیز بنای زیگورات مانند مکشوفه در آن منطقه به علاوه خط هندسی آن مورد بحث قرار گرفته است.