پیام ریاست محترم جمهور به همایش بین‌المللی عطار نیشابوری

دوشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ در همایش بین‌المللی عطار نیشابوری که روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار گردید، پیام ریاست محترم جمهور به این همایش توسط دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن قرائت شد. متن پیام بدین شرح است:

دوشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

6J9A9000

در همایش بین‌المللی عطار نیشابوری که روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار گردید، پیام ریاست محترم جمهور به این همایش توسط دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن قرائت شد.

متن پیام بدین شرح است:

1

2