همایش سعدی و امره به‌طور همزمان در ایران و ترکیه

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ همایش سعدی و یونس ‌امره بهار سال ۱۳۹۲، در شهرهای تهران، شیراز، آنکارا و اسکی شهیر برگزار می‌شود. علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و امور بین‌الملل شهرکتاب با اعلام این خبر گفت: سعدی و یونس ‌امره دو شاعر مهم و تاثیرگذار در زبان و ادبیات فارسی و ترکی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

sadioyunesamreهمایش سعدی و یونس ‌امره بهار سال ۱۳۹۲، در شهرهای تهران، شیراز، آنکارا و اسکی شهیر برگزار می‌شود.

علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و امور بین‌الملل شهرکتاب با اعلام این خبر گفت: سعدی و یونس ‌امره دو شاعر مهم و تاثیرگذار در زبان و ادبیات فارسی و ترکی هستند و شباهت‌های فراوانی از نظر مضمون، مردمی بودن و نفوذ اجتماعی می‌توان بین آثارشان پیدا کرد.

محمدخانی افزود: شعر سعدی قرن‌هاست که در میان مردم ایران و بسیاری از کشورهای جهان نفوذ دارد و با اشعار و آثار خود پیام‌های اخلاقی، حکمی، انسان‌دوستانه و صلح و عشق، تساهل و اعتدال را برای بشریت به ارمغان گذاشته است. معاون فرهنگی شهرکتاب گفت: یونس‌امره هم از بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین شاعران ترکیه است که تاثیر فراوانی بر ادب و عرفان ترک گذاشته است و قرن‌هاست که اشعار یونس ‌امره به سبب زبانی که در آنها به‌کار رفته از بالکان تا سرزمین‌های شرق عثمانی زمزمه مردم است.

وی افزود: ‌امره زبان‌های فارسی و عربی را به‌خوبی می‌دانست و با علوم اسلامی و تاریخ اسلام آشنایی کامل داشت و توانایی او در هنر به‌کار بردن زبان است. زبان ترکی به دست یونس‌ امره زیباترین شکل خود را پیدا کرد، همان‌طور که زبان فارسی به‌دست شاعرانی چون فردوسی، سعدی و مولوی زیباترین شکل خود را یافته است.

این محقق در ادامه گفت: عناصر و واژه‌های فارسی و عربی در زبان یونس ‌امره فراوان به‌چشم می‌خورد و نشان می‌دهد که وی در میان صاحبان این فرهنگ زندگی کرده است. از گفته‌های یونس‌امره چنین برمی‌آید که مولوی وی را دوست می‌داشته است و در مثنویات او، تاثیر سعدی، عطار، مولوی و سنایی آشکار استیونس‌امره همچون مولوی و سعدی شاعری بیزار از جنگ و آوازدهنده‌ صلح است و شباهت‌های فراوانی از نظر مضمون و مردمی بودن شعرها، می‌توان بین سعدی و یونس‌امره یافت.

معاون فرهنگی شهر کتاب گفت: همایش سعدی و یونس ‌امره در روزهای ۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ در مرکز فرهنگی شهرکتاب تهران و در روز اول اردیبهشت همزمان با روز بزرگداشت سعدی در شیراز و هفته اول خرداد در شهرهای آنکارا و اسکی‌شهیر با حضور سعدی‌پژوهان و محققان آثار یونس امره از ایران و ترکیه برگزار می‌شود. در این فاصله نیز برنامه‌های مختلفی در این چهار شهر در حوزه زبان و ادبیات فارسی و ترکی برقرار خواهد بود.

وی گفت: مرکز فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب برنامه‌ریزی کرده است از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰در یک دهه، ۱۰ همایش تطبیقی در ایران و ۱۰ کشور دیگر برگزار کند که در بهار امسال همایش سعدی و پوشکین در ایران و روسیه برگزار شد و در سال ۱۳۹۲همایش سعدی و یونس امره در ایران و  ترکیه و در سال ۱۳۹۳ همایش سعدی و سروانتس در ایران و اسپانیا برگزار می‌شود که برگزاری این همایش‌ها تاثیر فراوانی در نزدیکی فرهنگی و ادبیات ایران با دیگر کشورها دارد.

محمدخانی در پایان به برگزارکنندگان این همایش‌ اشاره کرد که این همایش به همت مرکز فرهنگی و بین‌الملل شهرکتاب، مرکز سعدی‌شناسی، مرکز فرهنگی یونس ‌امره ترکیه و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه برگزار می‌شود.