همایش بین المللی حافظ

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۳ “ترجمه‌های دیوان حافظ”، “نگارگری و خوش‌نویسی دیوان حافظ”، “کتاب شناسی حافظ” از جمله محورهای همایش بین المللی حافظ خواهد بود. همایش بین‌المللی حافظ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در شهرهای تهران و شیراز برگزار می‌شود که از جمله محورهای آن “ترجمه‌های دیوان حافظ”، “نگارگری و خوش نویسی دیوان حافظ”، “کتاب شناسی […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۳

hamayesh-beinolmelali-hafez“ترجمه‌های دیوان حافظ”، “نگارگری و خوش‌نویسی دیوان حافظ”، “کتاب شناسی حافظ” از جمله محورهای همایش بین المللی حافظ خواهد بود.

همایش بین‌المللی حافظ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در شهرهای تهران و شیراز برگزار می‌شود که از جمله محورهای آن “ترجمه‌های دیوان حافظ”، “نگارگری و خوش نویسی دیوان حافظ”، “کتاب شناسی حافظ”، “عیار نقد در اندیشه حافظ”،  “حضور حافظ در حوزه فرهنگ روایی و شفاهی مردم ایران” و “طنز حافظ” است.
مجری همایش بین المللی “خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی” دانشگاه آزاد اسلامی است که ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ در شهرهای تهران و شیراز برگزار می شود.

همایش بین المللی حافظ شامل ۲۶ محور اعم از “جهان بینی و فلسفه حافظ”، “حافظ و قرآن”، “حافظ و عرفان”، “زندگی حافظ و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوره او”، “نسخه های دیوان حافظ و بحث های نسخه شناختی”، “چاپ های دیوان حافظ”، “شرح های دیوان حافظ”، “بحث های زبان شناختی در دیوان حافظ”، “هنر شاعری حافظ”، “دیدگاه های روان شناختی، جامعه شناختی و اسطوره شناختی در دیوان حافظ”، “چگونگی تاثیرپذیری حافظ از گویندگان و اندیشمندان پیش از خود”، “چگونگی تاثیرگذاری حافظ بر گویندگان و اندیشمندان پس از خود”، “حافظ و ادب معاصر” از جمله این محورها هستند.

سازمان میراث فرهنگی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش های ایران اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون ملی یونسکو ایران و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز در برگزاری همایش با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری دارند.

همایش بین المللی حافظ هم اکنون در مرحله دریافت آثار است.