همایش بین‌المللی «تذکره‌نویسی در زبان فارسی» برگزار شد

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ همایش بین‌المللی «تذکره‌نویسی در زبان فارسی»  با حضور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رییس دانشگاه اسلامی علیگر هند و تعدادی از فارسی زبانان از دانشگاه‌ها و موسسات فرهنگی کشورهای مختلف افتتاح شد. آخرین ویرایش: ۹۰/۱۲/۱۶

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

همایش بین‌المللی «تذکره‌نویسی در زبان فارسی»  با حضور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رییس دانشگاه اسلامی علیگر هند و تعدادی از فارسی زبانان از دانشگاه‌ها و موسسات فرهنگی کشورهای مختلف افتتاح شد.

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۲/۱۶