همایش بین‌المللی اندیشه، آثار و خدمات امیرعلیشیر نوایی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۲ همایش بین المللی اندیشه، آثار و خدمات امیرعلیشیر نوایی به منظور شناسایی اندیشه‌ها، آثار و خدمات فرهنگی و نقش او در ایجاد وحدت فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی برگزار می‌شود. مرکز پژوهش ‌های آسیای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی، سفارت ازبکستان، […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۲

hamayesh-amiralishirnavaei

همایش بین المللی اندیشه، آثار و خدمات امیرعلیشیر نوایی به منظور شناسایی اندیشه‌ها، آثار و خدمات فرهنگی و نقش او در ایجاد وحدت فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی برگزار می‌شود.

مرکز پژوهش ‌های آسیای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی، سفارت ازبکستان، افغانستان و تعدادی از سازمان‌ها و مراکز علمی و فرهنگی با هدف گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی «همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیرعلی­شیر نوایی»، شاعر دو زبانه، عارف، منتقد اجتماعی، مترجم، تذکره نویس، مدافع فرهنگ و هنر و بانی مراکز خیریه و فرهنگی در ایران (بویژه مشهد و آستان قدس رضوی(، ازبکستان و افغانستان را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳/ ماه می ۲۰۱۴ برگزار می کند تا اندیشه ها، آثار و خدمات فرهنگی و نقش او را در ایجاد وحدت فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی نشان دهد.اهداف این همایش عبارت است از:

 -۱ بزرگداشت و تکریم نقش امیرعلی‌ شیرنوایی در پیوند روابط فرهنگی ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی و بررسی راهکارهای پیوند بیشتر میان این ملّتها و توسعه ارتباطات علمی و دانشگاهی در این قلمرو.

 -۲ آشنایی با تحقیقات جدید تشویق و ترغیب پژوهشگران به گسترش و تعمیق تحقیقات علمی در حوزه شناخت امیرعلی شیرنوایی واندیشه ها، آثار و خدمات وی.

 -۳ آسیب شناسی تحقیقات انجام شده درباره امیرعلی­شیرنوایی و برر‌‌سی راهکارهای افزایش سطح علمی این مطالعات.

 -۴ بررسی راهکارهای ترغیب جامعه برای استفاده موثّر از جایگاه تارخی و فرهنگی امیرعلی­شیرنوایی در عرصه های اجتماعی- فرهنگی.

 -۵ گفتگو و تبادل نظر ‌پژوهشگران کشورهای منطقه، بر مبنای محوریت بررسی نقش امیرعلی ­شیرنوایی در این تعامل.

کمیتۀ علمی همایش از همۀ محقّقان و پژوهشگران دعوت کرده است تا آخرین یافته‌ های علمی خود را بر اساس محورهای پیشنهادی به نشانی الکترونیکی همایش ارسال کنند.

خلاصه مقالات و مقالات برگزیده در دو مجموعه و مقالاتی که با روش علمی – پژوهشی نوشته شده باشند در ویژه نامۀ مجلّۀ علمی – پژوهشی جستارهای ادبی (ادبیّات و علوم انسانی سابق) به چاپ خواهد رسید.

زمان ارسال چکیده مقالات به همایش تا روز ۲۵ آذرماه امسال اعلام شده و زمان ارسال اصل مقاله تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری است.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به وب سایت این همایش به نشانی  http://amiralishir.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&;func=display&pid=1 نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام کنند و برای آگاهی بیشتر از این همایش با شماره ۸۷۹۶۸۲۷ – ۰۵۱۱ تماس بگیرند.