نوزدهمین نشست تخصصی ساختمان شماره ۲ انجمن

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵ نوزدهمین نشست تخصصی انجمن آثار ومفاخر فرهنگی از سلسله نشست‌های «کیمیای خرد» با عنوان «ناصرخسرو» در ساختمان شماره ۲ انجمن برگزارمی‌شود. این نشست با سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی محبتی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان در روزشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵

anjoman-mafakherنوزدهمین نشست تخصصی انجمن آثار ومفاخر فرهنگی از سلسله نشست‌های «کیمیای خرد» با عنوان «ناصرخسرو» در ساختمان شماره ۲ انجمن برگزارمی‌شود.

این نشست با سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی محبتی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان در روزشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه۴، واحد ۱۴