نقد و بررسی «گفتمان نجات بخشی در ایران عصر صفوی»

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های خانه نقد کتاب ایران به نقد و بررسی کتاب «گفتمان نجات بخشی در ایران عصر صفوی» اختصاص دارد. این نشست با حضور نسیم خلیلی(نویسنده)، محمد کاظم رحمتی، سید سعید میرمحمد صادق و حسین زرینی برگزار می‌شود. کتاب حاضر نگاهی نو به […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

gofteman-nejatbakhshi-asr-safaviبیست و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های خانه نقد کتاب ایران به نقد و بررسی کتاب «گفتمان نجات بخشی در ایران عصر صفوی» اختصاص دارد.

این نشست با حضور نسیم خلیلی(نویسنده)، محمد کاظم رحمتی، سید سعید میرمحمد صادق و حسین زرینی برگزار می‌شود.
کتاب حاضر نگاهی نو به تاریخ اجتماعی و فکری عصر صفوی است. تاریخ‌نگاری مرسوم و متعارف بیشتر با رویکردی سیاسی ـ مذهبی رخدادهای این دورۀ تأثیرگذار را بررسی کرده و در این میان عرصه‌های اجتماعی و اندیشگی آن مغفول باقی مانده است. نویسنده که سال‌هاست در حوزۀ تاریخ ایران قلم می‌زند با رویکردی تازه از چارچوب‌های خشک و غیر متعارف تاریخ‌نگاری فراتر رفته و تلاش کرده است سه مضمون قهرمان‌جویی، موعود باوری و هزار گرایی را در تاریخ نگاری و ادبیات دورۀ صفوی، تحت عنوان « گفتمان نجات بخشی »، با روشی تحلیلی دنبال و بررسی کند.
این نشست سه شنبه ۲۱ بهمن  از ساعت ۱۶-۱۸در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک۲، سرای اهل قلم، طبقه همکف برگزار می‌شود.