نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» در سرای اهل قلم

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴ نشست نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» در سرای اهل قلم برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» با عنوان فرعی «گزیده اعلان‌ها و اعلامیه‌های دوره قاجار و پهلوی» دوشنبه ۱۴دی‌ماه۱۳۹۴ در سرای اهل قلم […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴

barresi-ketab-100elan-elameنشست نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» با عنوان فرعی «گزیده اعلان‌ها و اعلامیه‌های دوره قاجار و پهلوی» دوشنبه ۱۴دی‌ماه۱۳۹۴ در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.
در این نشست آیدین آغداشلو، هنرمند و پژوهشگر، سید فرید قاسمی، مورخ و پژوهشگر مطبوعات، علی ططری، رئیس سازمان اسناد و مدیر مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی و ناصرالدین حسن‌زاده، از مجموعه‌داران اسناد تاریخی و مطبوعاتی کشور سخنرانی می‌کنند.
کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» شامل گزیده‌ای از اعلان‌ها و اعلامیه‌های دوره قاجار و پهلوی است که همزمان با رویکردهای تجددخواهی و مردم‌سالاری در ایران، طی سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۰ هجری شمسی منتشر شده‌اند که نمونه اعلان‌های شاهی و احکام دینی بیشترین اسناد این مجموعه را شامل می‌شود.
کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» که مقدمه‌ای به قلم آیدین آغداشلو و شهروز مهاجر را نیز به همراه دارد، با روشن کردن مراحل اولیه تکوین گرافیک معاصر ایران، می‌تواند راهنمای مناسبی برای اهل تحقیق باشد و با دانستن این مهم که بازیابی منابع شکل‌گیری گرافیک یکصد سال گذشته ایران تا چه حد دشوار و متون چاپ شده در این زمینه در چه میزان اندکی است، ارزش این کتاب دو چندان می‌شود.
نشست نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» ساعت ۱۶تا ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲ برگزار می‌شود.

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴

barresi-ketab-100elan-elameنشست نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» با عنوان فرعی «گزیده اعلان‌ها و اعلامیه‌های دوره قاجار و پهلوی» دوشنبه ۱۴دی‌ماه۱۳۹۴ در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.
در این نشست آیدین آغداشلو، هنرمند و پژوهشگر، سید فرید قاسمی، مورخ و پژوهشگر مطبوعات، علی ططری، رئیس سازمان اسناد و مدیر مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی و ناصرالدین حسن‌زاده، از مجموعه‌داران اسناد تاریخی و مطبوعاتی کشور سخنرانی می‌کنند.
کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» شامل گزیده‌ای از اعلان‌ها و اعلامیه‌های دوره قاجار و پهلوی است که همزمان با رویکردهای تجددخواهی و مردم‌سالاری در ایران، طی سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۰ هجری شمسی منتشر شده‌اند که نمونه اعلان‌های شاهی و احکام دینی بیشترین اسناد این مجموعه را شامل می‌شود.
کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» که مقدمه‌ای به قلم آیدین آغداشلو و شهروز مهاجر را نیز به همراه دارد، با روشن کردن مراحل اولیه تکوین گرافیک معاصر ایران، می‌تواند راهنمای مناسبی برای اهل تحقیق باشد و با دانستن این مهم که بازیابی منابع شکل‌گیری گرافیک یکصد سال گذشته ایران تا چه حد دشوار و متون چاپ شده در این زمینه در چه میزان اندکی است، ارزش این کتاب دو چندان می‌شود.
نشست نقد و بررسی کتاب «۱۰۰ اعلان و اعلامیه» ساعت ۱۶تا ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲ برگزار می‌شود.