نشست علمی بررسی و نقد کتاب «زیدیه در ایران»

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶ نشست علمی بررسی و نقد کتاب گروه تاریخ جریان‌های فکری جهان اسلام با موضوع «زیدیه در ایران» برگزار خواهد شد. این نشست با حضور محمدرضا بارانی، شهلا بختیاری و محمدکاظم رحمتی (مؤلف کتاب) روز چهارشنبه ۲۶ مهر۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در تالار حافظ دانشکدۀ ادبیات […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶

naghd barresi ketab zeidie iranنشست علمی بررسی و نقد کتاب گروه تاریخ جریان‌های فکری جهان اسلام با موضوع «زیدیه در ایران» برگزار خواهد شد.

این نشست با حضور محمدرضا بارانی، شهلا بختیاری و محمدکاظم رحمتی (مؤلف کتاب) روز چهارشنبه ۲۶ مهر۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در تالار حافظ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

دربارۀ کتاب «زیدیه در ایران»

کتاب «زیدیه در ایران» در پنج فصل به بررسی تاریخ زیدیه پرداخته است. فصل نخست بررسی درباره منابع زیدیه است که در آن خواننده با منابع اصلی مطالعات زیدیه آشنا می شود تا از این طریق خود بتواند به پژوهش های بیشتری درباره زیدیه بپردازد؛ از این رو نوشتار در این بخش کمی به تفصیل گراییده است.

فصل دوم با عنوان شکل گیری زیدیه، درباره مراحل نخستین پیدایش زیدیه است. در فصل سوم و چهارم در خصوص علویان طبرستان و تأثیرات فرهنگی آن ها بحث می شود. سرانجام در آخرین فصل اشاراتی به زیدیان یمن و تأثیرات آن ها از زیدیه ایران تا پایان قرن هفتم هجری شده است.