نشست دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به خط عربی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶ در نشست معرفی و بررسی کتاب دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به خط عربی، آقایان بهروز ایمانی، احسان شکراللهی و سید محمدحسین مرعشی سخنرانی می‌کنند. این نشست سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶

neshast dastnameh noskheshenasi noskhehaie arabiدر نشست معرفی و بررسی کتاب دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به خط عربی، آقایان بهروز ایمانی، احسان شکراللهی و سید محمدحسین مرعشی سخنرانی می‌کنند. این نشست سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.