نشست «تصحیح شاهنامه فردوسی»

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۴ نشستی با عنوان «تصحیح شاهنامه فردوسی» به همت گروه گردآوری، آموزش و احیای نسخ خطی و اسناد در تمدن اسلامی و ایرانی برگزار می‌شود. این نشست روز دوشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۴ الی ۱۶ با سخنرانی دکتر محمد روشن در محل بزرگراه کردستان، خیابان۶۴غربی، پژوهشگاه علوم […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۴

neshast-tashih-shahname-ferdosiنشستی با عنوان «تصحیح شاهنامه فردوسی» به همت گروه گردآوری، آموزش و احیای نسخ خطی و اسناد در تمدن اسلامی و ایرانی برگزار می‌شود.

این نشست روز دوشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۴ الی ۱۶ با سخنرانی دکتر محمد روشن در محل بزرگراه کردستان، خیابان۶۴غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن اندیشه برگزار می‌شود.