نشست ادبیات تطبیقی و ترجمه شناسی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ خانه­ هنرمندان ایران دهمین نشست ادبیات تطبیقی و ترجمه شناسی را برگزار می کند. این نشست با حضور اعضای گروه ادبیات تطبیقی خانه هنرمندان ایران روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۷ در سالن استاد امیرخانی خانه­ی هنرمندان ایران برگزار می شود

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۱

adabiattatbighioTarjomeخانه­ هنرمندان ایران دهمین نشست ادبیات تطبیقی و ترجمه شناسی را برگزار می کند.

این نشست با حضور اعضای گروه ادبیات تطبیقی خانه هنرمندان ایران روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۷ در سالن استاد امیرخانی خانه­ی هنرمندان ایران برگزار می شود