نخستین نشست رئیس انجمن با همکاران

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ نخستین نشست رئیس انجمن با همکاران بخش‌های مختلف انجمن روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶ در دفتر ریاست برگزار شد. در این جلسه‌ جناب آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ضمن معرفی رسمی جناب آقای وحیدرضا قربانی، معاونت اجرایی و جناب آقای کاوه خورابه، […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۶

IMG 6950

نخستین نشست رئیس انجمن با همکاران بخش‌های مختلف انجمن روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶ در دفتر ریاست برگزار شد.

در این جلسه‌ جناب آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ضمن معرفی رسمی جناب آقای وحیدرضا قربانی، معاونت اجرایی و جناب آقای کاوه خورابه، مدیر امور پژوهشی انجمن به تبیین برنامه‌های پیشِ رو و آیندۀ انجمن پرداخت و ضمن ارائۀ راهکارها و رهنمون‌هایی برای ارتقای سطح کیفی و کمّی فعالیت‌های انجمن، با همکاران بخش‌های مختلف از جمله: پژوهش، انتشارات، کتابخانه و روابط عمومی گفت‌و‌گویی صمیمانه داشتند.
دکتر بلخاری در ابتدای این نشست گفت: نام اصلی انجمن در حقیقت «انجمن آثار ملی» بوده و کلمۀ مفاخر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به آن اضافه شده است.
ایشان ضمن ابراز علاقه‌مندی برای ساخت مجسمۀ رازی در شهرری فرمودند: در کنار معرفی و شناخت مفاخر باید آثار نیز شناخته شوند و بناهای یادمانی در مرحلۀ دوم، معرفی آثار فرهنگی است که در قرون گذشته در کشور ما تولید شده است.