نخستین حضور انجمن در جشنواره بین المللی فارابی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۸۹ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور برای نخستین بار در چهارمین جشنواره بین المللی فارابی حضور یافته و از جناب آقای دکتر کریم مجتهدی به عنوان پیشکسوت علوم انسانی و جناب آقای دکتر فضل الله رضا به عنوان مفاخرپژوه برجسته با اعطای لوح و نشان زرین انجمن تقدیر به عمل آورد. […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۸۹

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور برای نخستین بار در چهارمین جشنواره بین المللی فارابی حضور یافته

و از جناب آقای دکتر کریم مجتهدی به عنوان پیشکسوت علوم انسانی و جناب آقای دکتر فضل الله رضا به عنوان مفاخرپژوه برجسته با اعطای لوح و نشان زرین انجمن تقدیر به عمل آورد.

متن لوح