نحوه تشکیل و وظایف شعب استانی

بسم الله الرحمن الرحیم

آئین‌نامه نحوه تشکیل و وظایف شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
در مراکز استان‌ها

در اجرای بند «د» از ماده ۲ و بند «ج» از ماده ۴ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب جلسه ۲۵۸ مورخ ۱/۶/۷۳ شورای مشترک و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه ۳۳۸ مورخ ۲۹/۶/۷۳، آیین‌نامه زیر به منظور تعیین ضوابط تشکیل شعبه‌های انجمن در مراکز استانها تنظیم می‌گردد:

ماده۱)
هدف از تشکیل شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در استان‎ها و وظایف آنها، همان اهداف و وظایف تعیین شده در مواد یک و دو اساسنامه مصوب جلسات ۱۲۴ و ۱۲۸ مورخ۳/۶/۶۶ و مورخ ۲۱/۷/۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ماده ۲)
تعداد اعضای هیأت امنای شعب انجمن در مراکز استان‌ها هفت نفر می‌باشند. نماینده محترم ولی‌فقیه و امام جمعه مرکز استان، نماینده مجمع نمایندگان، استاندار محترم به عنوان رئیس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان دبیر و سه نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی استان پس از تأیید هیأت مدیره مرکز برای مدت دو سال به عنوان اعضای ثابت آن تعیین می‌شوند.

تبصره یک:
دبیر هیأت امنا شعب انجمن در مراکز به منظور پیگیری امور جاری انجمن یک نفر را به عنوان رئیس دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان تعیین می‌کند.

ماده ۳ )
هیأت امناء شعب از بین خود یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.

ماده۴)
مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها فهرستی شامل شرح حال، آثار علمی و فرهنگی و سایر اطلاعات لازم در مورد اعضای پیشنهادی شعب تهیه و برای تصویب به هیأت مدیره انجمن ارسال می‌نماید.

ماده ۵)
پیشنهادهای واصله موضوع ماده ۳ در هیأت مدیره انجمن مطرح و پس از تأیید، برای تصویب نهایی به هیأت امنای شعب انجمن در مرکز استان ابلاغ خواهد شد.

تبصره دو:
صدور احکام اعضای هیأت امناء شعب انجمن با هیأت مدیره انجمن در مرکز است.

ماده۶)
مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها مقدمات لازم را جهت تعیین محل مناسب، تهیه لوازم و تجهیزات و استفاده از خدمات افراد معمول داشته و پیشنهادهای لازم را به هیأت مدیره انجمن در مرکز ارسال خواهند نمود.

ماده ۷)
اعتبارات لازم جهت انجام فعالیت‌های شعب انجمن در استان‌ها، در مرکز و جذب کمک‌های مالی در محل، درآمد حاصله از فروش کالای انتشاراتی و جذب کمک‌های افراد و سازمان‌های مختلف در استان مربوطه تأمین می‌گردد.

تبصره سه:
درآمدهای شعب انجمن از هر محلی که باشد، منحصراً صرف امور ناظر به اهداف و خط‎مشی‌های انجمن در محل می‌باشد.

ماده ۸)
به منظور تسریع در انجام امور محوله شعب انجمن، حساب جاری در یکی از بانک‌های استان محل تشکیل افتتاح و حق برداشت از حساب مذکور با رئیس هیأت امناء شعب و خزانه‌دار شعب خواهد بود.

ماده ۹)
هیأت‌های امناء شعب موظف‌اند برنامه‌های پیشنهادی و گزارش فعالیت‌های انجام شده را به صورت شش ماهه به هیأت مدیره انجمن در مرکز ارسال نمایند تا در مورد نحوه برگزاری مراسم بررسی و تصمیم‌گیری شود.

ماده ۱۰)
با توجه به وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره مرکز و خزانه‌دار مرکز موضوع ماده ۸ متمم اساسنامه انجمن، مسئولان موظفند گزارش شش ماهه و سالانه فعالیت‌های خود را به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به صورت مکتوب مدوّن و منظّم ارسال نمایند.
این آیین‌نامه در ده ماده و سه تبصره تنظیم و در جلسه مورخ۱۸/۹/۹۳ هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به تصویب رسید.