نامه انجمن مفاخر

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۱)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۱)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۱)
سال چهاردهم، شماره اول، بهار۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: سخن سردبیر کاوه خورابه، فلسفه هندی در شعر سپهری دکتر اخلاق احمد آهن، تعالی معنا و معنویت در بهگود گیتا و اندیشه اسلامی دکتر حسن بلخاری قهی، از برزویه طبیب و کلیله و دمنه تا روابط فرهنگی ایران و هند دکتر نرگس جابری نسب، نگاهی به غزلیات غالب دهلوی دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی، سازها و اصطلاحات موسیقایی در دیوان سعدی هندوستان: حسن دهلوی کاوه خورابه/ احمد صدری، شاهد نظم دقیق نقد از نگاه بیدل، یا مقدمه‌ای بر بوطیقای شعر بیدل احسان شکراللهی، حوال و آثار غلام علی آزاد بلگرامی دکتر ذوالفقار علی انصاری، نسخه خطی نادری از سلسله مجددیه دکتر غلام مصطفی خان؛ مترجم: دکتر لیلا عبدی خجسته، چاپخانه منشی نولکشور و ادبیات فارسی دکتر محمد عرفان، میراث فارسی شبه قاره: بررسی و ارزیابی وضعیت اسناد فارسی در آرشیو ملی هند سید محمدحسین محمدی؛ دکتر بهزاد اصغری، چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۲)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۲)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۲)
سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، منطق الطیر؛ روایتی گفت‌وگومحور (بررسی سازه گفت‌وگو در مثنوی منطق الطیر عطار) فروزان امیری، عطار و ایران شناسان (دیدگاه و پژوهش‌های ایران شناسان قرن نوزدهم و بیستم درباره عطار نیشابوری) دکتر محمود جعفری دهقی؛ منیر عزیزی، تاثیر شیخ فریدالدین عطار در ادبیات ترکی عنوان مثال: جاهد ظریف اوغلی دکتر ملک دیکمن، جلوه‌های شعر تغزلی در مثنوی‌های تعلیمی عطار دکتر علیرضا حاجیان نژاد؛ فرزانه خلیل پور، عطارپژوهی در بنگلادش دکتر محمد ابوالکلام سرکار، نمادینه‌های کهن الگویی در مصیبت نامه عطار دکتر جیهاد شکری رشید، صور منطقه البروج در نگاه عطار نیشابوری دکتر محمود مدبری، تاثیر بافت موقعیتی در شکل‌گیری منظومه منطق الطیر دکتر فاطمه مجیدی؛ معصومه نورابنجار، وارسی سازه‌های تصویر در منطق الطیر دکتر سیاوش حق جو؛ مصطفی میردار رضایی، بررسی مقایسه‌ای آرای شعرشناسی عطار با جامی افسانه واحدیار حبیب زاده، چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۳)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۳)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۳)
سال چهاردهم، شماره سوم، پائیز ۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: ادیب الاسلام قزوینی حشمت السادات ادیب مجابی / دکتر میثم اکبرزاده، تناظری میان دیدگاه‌های والتر بنیامین و بیژن الهی در باب ترجمه دکتر فرزاد بالو/ دکتر سیاوش حق جو/ دکتر مصطفی میردار رضایی، گل و گیاه در ده قصیده از دیوان ناصرخسرو کبری بستان شیرین، معرفی تذکره مذاکرالاصحاب دکتر علی اصغر بوند شهریاری، ابن سینا و مسور‌سازی محمول (با پیوستی درباره ابن زرعه) احمد حسناوی؛ ترجمه: دکتر سعید انواری، بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک امیرحمزه حسنوند، نقش گلچین‌های شعری معاصر در جهت دادن ذوق ادبی خوانندگان (از شعر کلاسیک به شعر نو) دکتر لیلا عبدی خجسته، تغییر معناهای فعلی در شاهنامه فردوسی رقیه کریم زاده نقشینه، تاثیر عرفان حافظ بر شاعران معاصر با تکیه بر ناصر یزدی دکتر محمدرضا نجاریان؛ فاطمه شیرسلیمیان، چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۴)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۴)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۴)
سال پانزدهم، شماره اول، بهار۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: جایگاه امیرکبیر در روند تحول شهری تهران عادله آقایی، ساختار حکومت استبدادی و امیر کبیر صدراعظم مصلح سید عبدالله انوار، مهارت ارتباطی میرزا تقی خان امیرکبیر در فرآیند اصلاحات و قتل او دکتر نادره جلالی، از جعل تا واقعیت؛ یادبود یکصدو شصت و هشتمین سالگشت درگذشت امیرکبیر نصرالله حدادی، زندگی نامه و اندیشه‌های امیر کبیر دکتر فرهنگ خاک نژاد، یک سند در معرفی ادوات نظامی ایران عصر قاجار (روزگار صدارت امیرکبیر) محسن روستایی، امیرکبیر در آینه اسناد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نرگس صادقی زاده، حکیم کبیر (فعالیت‌های ادبی میرزا تقی خان امیرکبیر) شمسی غفاری/ دکتر حسن بلخاری قهی، پارادوکس نوسازی در اصلاحات امیر کبیر لطف الله لطفی، نخبه‌شناسی در ایران و سیاست خارجی امیر کبیر دکتر خسرو وفائی سعدی، چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۵)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۵)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۵)
سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
کمالِ ملکِ هنر: کاوه خورابه؛ کارنامۀ هنری هنرمندی عاشق وطن: نرگس صادقی¬زاده؛ دل‌نوشته‌هایی دربارۀ استاد ابوالحسن صدیقی مجسمه‌ساز نامی ایران‌زمین: مهین¬دخت صدیقیان؛ اسناد و تصاویر مربوط به: بوعلی سینا، نادرشاه و سربازانش، ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، یعقوب لیث صفاری، امیرکبیر؛ در باب تابلوی حافظ، اثر استاد صدیقی: دکتر حسن بلخاری قهی؛ تصاویر استاد ابوالحسن صدیقی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۶)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۶)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه زن در ادبیات) (۴۶)
سال پانزدهم، شماره سوم، پاییز۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
دو بانوی شاعر در یک نگاه: دکتر یداله قائم‌پناه؛ زن در آینۀ تاریخ و ادبیات: دکتر ماه نظری؛ نقش زنان در مرزبان‌نامه بر اساس الگوی روایت‌شناسی گریماس: دکتر نرگس جابری نسب، دکتر مریم جلالی، فاطمه خدارحمی؛ تحلیل نقش و شخصیت زن در سندبادنامه ظهیری سمرقندی: فرزانه ثروت‌ثمرین، محبوبه طبسی؛ بررسی ویژگی‌های نقش زنان در ادب غنایی ایران و جهان با تکیه بر منظومه‌های عاشقانه (خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، ویس و رامین، رومئو و ژولیت، تریستان و ایزوت، ونوس و آدونیس): دکتر هادی خدیور، دکتر شهروز جمالی، فهیمه سازمند؛ بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچین‌‌هایِ شعری طیِ ۸ دهه: از ۱۳۰۳ تا پایانِ ۱۳۸۳: دکتر لیلا عبدی خجسته؛ توصیف استعاری زنان در شاهنامه: دکتر رقیه کریم‌زاده نقشینه؛ بررسی سه بن‌مایۀ اسطوره‌ای زن‌محور بیگانه‌همسری، ربوده‌شدنِ دختر توسّط دیو و پری و پیکرگردانی در فرامرزنامۀ بزرگ: دکتر مصطفی میردار رضایی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۷)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۷)


فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه سفرنامه‌ها، شبه قاره)(۴۷)
سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
سفرنامه‌های چاپ شده درباره ایران به زبان اردو از ۱۸۸۶ تا ۱۹۲۵ میلادی دکتر لیلا عبدی خجسته، معرفی نسخه خطی فارسی سیر البلاد خادم دکتر عارف نوشاهی، مترجم: دکتر حسین تدین، فهرستی از ۵۰ سفرنامه چاپ شده در پاکستان درباره ایران سال‌های ۲۰۰۰ - ۱۹۲۲ میلادی دکتر سمیع الله، خاطرات سید علی ظهیر، شاعر هندوستانی از ایران دکتر لیلا عبدی خجسته، معرفی و تحلیل محتوای نسخه خطی تاریخ جدید، سفرنامه منشی اسماعیل از بنگال به انگلستان (۱۱۸۵ق/ ۱۷۷۱م) دکتر امید سپهری راد - دکتر نجیبه عارف، خنک شهر ایران دکتر نیر مسعود، مترجم: دکتر محمد قمر عالم، ترجمه‌های حاجی بابا اصفهانی به فارسی و اردو در هندوستان قدیم، دکتر لیلا عبدی خجسته، سفر تراب علی نامی به ایران در ۱۲۲۶ قدکتر راهی فدایی، چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۸)
فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۹)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۹)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز) (۴۹)
سال شانزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹

چهل و نهمین شماره فصلنامه«نامه انجمن مفاخر» ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتنداز: زندگی؛ جدال امید است با محیط؛ محمد بقایی ماکان، جستاری در مولّفه‌های همزیستی اجتماعی در مرصاد العباد نجم رازی؛ علی تقوی، نوع‌دوستی و مردم‌گرایی در اندیشه‌های ایرانی و اسلامی بر مبنای کتاب اخلاق محسنی؛ فرزانه ثروت‌ثمرین، صلح و دوستی در سلامان و ابسال جامی؛ نرگس جابری نسب؛ سیده زهرا فلیحه کاظمی؛ شیرین احمدیان، فلسفه همزیستی مسالمت‌آمیز در مکتب ملاصدرا؛ محمدجعفر حیدری، نوع‌دوستی راهبردی به خویشتن اصیل انسانی و همزیستی اجتماعی و مصادیق آن در متون اخلاقی و عرفانی ادب فارسی؛ محبوبه طبسی، حکمت غم و شادی از منظر مولانا جلال‌الدین بلخی؛ یدالله قائم‌پناه، دیرینه‌شناسی همبستگی اجتماعی؛ حکمت‌اله ملاصالحی، لزوم بازخوانی و بازپروری پاره‌ای مفاهیم رمانتی‌سیستی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در دوران کرونا و پساکرونایی؛ مصطفی میرداررضایی؛ مهسا اسلامی وچکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» به مدیرمسئولی حسن بلخاری و سردبیری کاوه خورابه در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان به علاقه مندان عرضه شده است.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۵۰)
فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۵۱)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۵۱)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه ادبیات معاصر ۲) (۵۱)

سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۹

شماره ۵۱ فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» (ویژۀ ادبیات معاصر.۲) توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ و منتشر شد.
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
شعر شطح زبان شطح در شعر نوی معاصر: دکتر رضا اسدپور؛ ویژگی‌های مدرن در داستان کوتاه (شگرد‌های مدرنیستی): دکتر فهیمه سازمند و دکتر هما هوشیار؛ بازتاب ذهن و زبان زنانه در اشعار زنان معاصر (مطالعۀ موردی: سارا محمدی، لیلا کردبچه و شیوا ارسطویی): دکتر سپیده سپهری؛ نمادشناسی اکسیر مقدس گل سرخ در منظومۀ عرفانی سهراب سپهری: فرض‌الله عبدی سهروردی؛ طبل طوفان؛ تحلیلی از «کاوه و اسکندر» سروده اخوان ثالث با نظر به حیات و آثار فرخی یزدی: دکتر یدالله قائم‌پناه؛ بررسی رابطۀ عشق و امید در اشعار اخوان: صبا کرمی؛ بررسی سبک‌شناختی قصیده آبی، خاکستری، سیاه حمید مصدق: راحیل محمدی ده‌عباسانی.