مقام شامخِ اخلاقی بهبهانی

به بهانه پانزدهم آذرماه؛ زادروز مرحوم دکتر سید علی موسوی بهبهانی مقام شامخِ اخلاقی بهبهانی منوچهر صدوقی سها استاد حکمت و عرفان اسلامی

به بهانه پانزدهم آذرماه؛ زادروز مرحوم دکتر سید علی موسوی بهبهانی
مقام شامخِ اخلاقی بهبهانی

منوچهر صدوقی سها
استاد حکمت و عرفان اسلامی