معرفی کتاب «او یک ملت بود»

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۴ کتاب «او یک ملت بود» شامل خاطراتی از شهید سید محمد حسینی بهشتی در ۲۲۴ صفحه به قیمت ۸۵۰۰۰ ریال به کوشش محمد علی صمدی در اسفندماه ۱۳۹۲منتشر شد. کتاب حاضر جامع‌ترین اثر پیرامون زندگانی و دستآوردهای شهید بهشتی است اما باید متذکر شد که شخصیت بارز و […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۴

ketab-yek-mellat-shahid-beheshtiکتاب «او یک ملت بود» شامل خاطراتی از شهید سید محمد حسینی بهشتی در ۲۲۴ صفحه به قیمت ۸۵۰۰۰ ریال به کوشش محمد علی صمدی در اسفندماه ۱۳۹۲منتشر شد.

کتاب حاضر جامع‌ترین اثر پیرامون زندگانی و دستآوردهای شهید بهشتی است اما باید متذکر شد که شخصیت بارز و مبارز شهید مظلوم دکتر بهشتی را نمی‌توان در یک دوره یا دواره محدود بیان کرد، گر چه هر قدر جامع باشد ولی واحد فرهنگی بنیاد شهید امیدوار است این اقدام به مثابه گام نخست در جهت مطالعه دستاوردهای شهید بزرگ تلقی گردد.