معارف الهی به قلم علامه جعفری منتشر شد

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۱ سؤالات عمران صابی دربارۀ هستی‌شناسیِ خداوند ـ تبارک و تعالی ـ کیفیّتِ وجودِ او و نسبت باری تعالی به سایرِ مراتبِ هستیِ خلق‌شده از اوست. این که موجود اول کیست و چگونه موجودی است، چگونگیِ علمِ باری تعالی به خویشتن، نسبتِ وجودِ او با مخلوقات خود، چگونگیِ شناختِ […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۱

maarefelahiسؤالات عمران صابی دربارۀ هستی‌شناسیِ خداوند ـ تبارک و تعالی ـ کیفیّتِ وجودِ او و نسبت باری تعالی به سایرِ مراتبِ هستیِ خلق‌شده از اوست.

این که موجود اول کیست و چگونه موجودی است، چگونگیِ علمِ باری تعالی به خویشتن، نسبتِ وجودِ او با مخلوقات خود، چگونگیِ شناختِ حق تعالی، چگونگیِ نسبتِ صفات و اسماء به او و چارچوبِ کاربردیِ حواس در شناخت حق تعالی، از جمله موضوعاتی است که در این مناظره مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است.

 کتاب «معارف الهی» علامه جعفری در تبیینِ معانیِ سؤالات عمران صابی و پاسخ‌های امام رضا (ع) منتشر شد.

موضوع گزاره‌های هستی‌شناسی و اَستی‌شناسی، از زمان بروز و ظهور انسان مورد بحث بوده و محتوای این دو گزاره، نسبتِ بین آن‌ها و اعتبار و اصالت هر کدام، موضوع نقد و بررسی فلاسفه، حکما و متفکرین در طیّ تاریخ تفکر قرار گرفته است.
عِمران صابی به عنوان یک متفکر در عصر خود، سؤالاتی را از امام علی بن موسی الرّضا (ع) مطرح نموده و حضرت به آن‌ها پاسخ داده است.
در واقع، سؤالات عمران صابی دربارۀ هستی‌شناسیِ خداوند ـ تبارک و تعالی ـ کیفیّتِ وجودِ او و نسبت باری تعالی به سایرِ مراتبِ هستیِ خلق‌شده از اوست. این که موجود اول کیست و چگونه موجودی است، چگونگیِ علمِ باری تعالی به خویشتن، نسبتِ وجودِ او با مخلوقات خود، چگونگیِ شناختِ حق تعالی، چگونگیِ نسبتِ صفات و اسماء به او و چارچوبِ کاربردیِ حواس در شناخت حق تعالی، از جمله موضوعاتی است که در این مناظره مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است.
این مناظره را شیخ صدوق در کتاب توحید صفحۀ ۴۱۷ و عیون اخبار الرّضا(ع)، جلد ۱ صفحۀ ۱۶۸ و قسمتی از آن را علامه مجلسی در بحارالانوار، جلد ۱۰ صفحۀ ۳۰۹ ب ۱۹، و محقّق عالیقدر جناب آقای عزیزاللّه عطاردی در مسندالرّضا، جلد ۲ صفحۀ ۷۴، آورده‌اند.
از این‌رو، علامه محمدتقی جعفری در تبیینِ معانیِ سؤالات عمران صابی و پاسخ‌های امام رضا (ع)، کوشیده است زوایای پیچیدۀ این سؤالات را بگشاید و هم‌زمان پاسخ‌های حضرت را تفسیر کند.
ایشان برای اولین بار در اوایل دهۀ ۶۰ خورشیدی، به تحلیل و تفسیرِ این پرسش و پاسخ پرداخته و پس از گردآوری، بازبینی، تدوین و تنظیمِ آن توسط همکاران مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، منتشر شده است.
چاپ اول کتاب «معارف الهی» تفسیر علامه محمد تقی جعفری که برگزیده پنجمین جشنواره کتاب سال رضوی شده است، از سوی  مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری منتشر شده است.