«ما و هگل» در شماره جدید ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۳ دفتر دوم «ما و هگل» از شماره هشتم ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت با مقالات ویژه درباره هگل به سردبیری ان شاءالله رحمتی منتشر شد. مواجهه ما با جهان مدرن قدمتی طولانی دارد که بیشتر به نخستین مشاهدات فرهنگ رفتگان به طور اخص و واردات انواع و اقسام […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۳

ma-hegel-mahnameدفتر دوم «ما و هگل» از شماره هشتم ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت با مقالات ویژه درباره هگل به سردبیری ان شاءالله رحمتی منتشر شد.

مواجهه ما با جهان مدرن قدمتی طولانی دارد که بیشتر به نخستین مشاهدات فرهنگ رفتگان به طور اخص و واردات انواع و اقسام ابزارهای صنعتی و نظامی به طور اعم باز می‌گردد. اما بدل شدن این مواجهه به یک «مسأله» چند دهه است که ذهن متفکران و اندیشمندان را به خود مشغول کرده است و اما همچنان طرحی جامع از آن ارائه نشده است.

دفتر دوم «ما و هگل» در شماره هشتم، سال نهم اطلاعات حکمت و معرفت است که نخستین شماره آن خرداد ماه امسال منتشر شد. در دفتر حاضر مجموعه مقالات و گفت‌وگوهایی گردآوری شده است که به نسبت میان و ما هگل می‌پردازند و از این رهگذر امکانات بسیاری برای اندیشمندان «ما» به «آنها» و حتی به «خودمان» فراهم می‌آورند.

این ویژه نامه مشتمل بر هفت متن است، نخستین مطلب این شماره «بدون آنکه هگل بخوانند، اسم هگل را برده‌اند» در گفت وگو با کریم مجتهدی صورت گرفته است. مجتهدی در این مصاحبه به بیان روایت خود از تاریخ حضور هگل در ایران و دغدغه‌ها نسبت به وضع کلی فلسفه در ایران و مخالفت‌هایی که با آن می‌شود، پرداخت.

متن بعدی حاصل گفت‌وگو با سید حمید طالب‌زاده استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران است. وی در این گفت‌وگو با اشاره به داشته‌های هگل برای ما، به سه نوع امکان مواجهه با هگل اشاره می‌کند که متناظر است با سه برداشت مختلف از خود مفهوم «ما». طالب‌زاده به این بهانه به بیان فهم خاص خود از اندیشه غربی و تفاوت‌های آن با اندیشه ما می‌پردازد و در نهایت نسبت به امکان مواجهه ما با خودمان از رهگذر دیالکتیکی انضمامی هگلی ابزار امیدواری می‌کند.

متن دیگر مقاله‌ای از میثم سفیدخوش، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که می‌کوشد تا با تأمل در باب خود پرسش «نسبت ما و هگل» به تحلیل این پرسش و نتایج حاصل آن بپردازد. از همین رو این مقاله، «درنگی در باب موقعیت و منطق «واوِ» «ما و هگل» نام دارد و با بررسی تصور رایج «درس گرفتن ما از هگل» به نقد تمایل «ما» به پندگیری و قصه شنوی می‌پردازد و چنین رویکردی را به در شناخت هگل، با غرب به طور کلی، بله پرسش می‌کشد.

«درنگی بر نسبت ما با هگل» قلم محمدتقی طباطبایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که به تأمل در باب خود پرسش پرداخته و می‌کوشد تا به میانجی این تأمل اجزاء آن یعنی «ما»،‌«هگل» و «نسبت» را تحلیل کند.

«نسبت ما با هگل چیست و چگونه باید بفهمیم؟» اثر مسعود غفاری، «فردگرایی سوژه های تاریخی در ایران» اثر مهدی ملک، «رساله تفاوت؛ گام نخست هگل در فلسفه متعالیه» قلم علیرضا سیداحمدیان، «گفتمان و گفت‌وگو» ترجمه غلامرضا آذری و حسین کیانی برخی دیگر مقالات را تشکیل می‌دهد.

در بخش اندیشه و نظر این شماره «وحی» با ترجمه انشاءالله رحمتی و اثر جان هیک و «تزکیه نفس» ترجمه مریم باقرزاده و «سهروردی» ترجمه سعید انواری منتشر شده است.

در پایان این شماره نیز چند کتاب «زمان و دیگری»، «شهر و تجربه مدرنیته فارسی»، «روان شناسی و هنر» به علاوه چهار کتاب لاتین نیز معرفی شده است.