فرهنگ برابرهای فارسی نهج البلاغه

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ «فرهنگ برابرهای فارسی نهج‌البلاغه» تالیف دکتر احمد خاتمی،تهران: بنیاد نهج البلاغه٬ ۱۳۹۰. «فرهنگ برابرهای فارسی نهج‌البلاغه» با بررسی ۱۵ ترجمه معتبر نهج‌البلاغه، توانسته است معادل‌های فارسی را که مترجمان در ترجمه‌های خود به‌کار گرفته‌اند ارایه دهد. از جمله ویژگی‌های این کتاب می‌توان به انتخاب بهترین معادل فارسی واژه‌های […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

farhang-barabarhaie-farsi-nahjolbalaghe

«فرهنگ برابرهای فارسی نهج‌البلاغه» تالیف دکتر احمد خاتمی،تهران: بنیاد نهج البلاغه٬ ۱۳۹۰.

«فرهنگ برابرهای فارسی نهج‌البلاغه» با بررسی ۱۵ ترجمه معتبر نهج‌البلاغه، توانسته است معادل‌های فارسی را که مترجمان در ترجمه‌های خود به‌کار گرفته‌اند ارایه دهد.
از جمله ویژگی‌های این کتاب می‌توان به انتخاب بهترین معادل فارسی واژه‌های نهج‌البلاغه و کمک به دریافت سیر تطور ترجمه در زبان فارسی با توجه به این‌که در ترجمه‌های بررسی شده ترجمه‌ای مربوط به قرن پنجم و یازدهم هجری نیز وجود دارد اشاره کرد. همچنین مولف این اثر در نگارش آن از شیوه فرهنگ‌نویسی تبعیت کرده است. بررسی توانایی‌های زبان فارسی در ترجمه متون و کمک به مترجمانی که از این پس می‌خواهند به امر ترجمه مبادرت ورزند را می توان از دیگر نکات مورد توجه پدیدآورنده کتاب دانست.
این کتاب بر اساس ۱۵ ترجمه حد فاصل قرن پنجم تا دوره معاصر از نهج‌ البلاغه طراحی شده است.
نویسنده در این کتاب هرکجا ترجمان واژه فارسی ناب برای معادل کلمه عربی نهج‌ البلاغه یافته است آن را گزینش و به ترتیب زمانی در کتاب خود جمع‌ آوری نموده است.
یکی از ویژگی‌های این کتاب نشان دادن توانایی زبان فارسی است که در این ارتباط به قدر کافی واژه برای ترجمه روان از نهج‌البلاغه به زبان فارسی در دسترس است.
مآخذ پژوهش
ازمیان ترجمه های فارسی نهج البلاغه٬ ترجمه های زیر به ترتیب زمانی بررسی شده اند:
ترجمه ای از مترجمی نامعلوم (متعلق به قرن ۶-۵) به تصحیح عزیزالله جوینی با نشانه جوینی؛
ترجمه ملا فتح الله کاشانی با نشانه کاشانی؛
ترجمه سید علینقی فیض الاسلام با نشانه فیض؛
ترجمه محمد جعفر امامی و محمدرضا آشتیانی٬ زیر نظر ناصر مکارم شیرازی با نشانه امامی؛
ترجمه مصطفی زمانی با نشانه زمانی؛
ترجمه علی اصغر فقیهی با نشانه فقیهی؛
ترجمه سید جعفر شهیدی با نشانه شهیدی؛
ترجمه عبدالمجید معادیخواه با نشانه معادیخواه؛
ترجمه عبدالمحمد آیتی با نشانه آیتی؛
ترجمه محمدجواد شریعت با نشانه شریعت؛
ترجمه محمدتقی جعفری با نشانه جعفری؛
ترجمه محمد دشتی با نشانه دشتی؛
ترجمه محمودرضا افتخارزاده با نشانه افتخارزاده؛
ترجمه سید جمال الدین دین پرور با نشانه دین پرور؛
ترجمه محمد مهدی فولادوند با نشانه فولادوند
ترتیب ذکر معانی در فرهنگ بر اساس ترتیب زمانی ترجمه ها است و فایده آن نشان دادن تقدم و تاخر ترجمه ها و حفظ فضل تقدم مترجمان نسبت به یکدیگر است.