فرهنگنامه زنان ایران و جهان

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴  کتاب فرهنگنامه زنان ایران و جهان، شرح زندگی بیش از ۲ هزار شخصیت تاثیر گذار زن در جهان، به بازار عرضه شد.  این کتاب شامل شرح حال و زندگی حدود دو هزار شخصیت زن که نقش آفرین در تاریخ و فرهنگ بشری را بدون داوری درباره نقش مثبت […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴

farhangname-zanan-iran-jahan کتاب فرهنگنامه زنان ایران و جهان، شرح زندگی بیش از ۲ هزار شخصیت تاثیر گذار زن در جهان، به بازار عرضه شد.

 این کتاب شامل شرح حال و زندگی حدود دو هزار شخصیت زن که نقش آفرین در تاریخ و فرهنگ بشری را بدون داوری درباره نقش مثبت یا منفی آنها آورده است.
این کتاب نظمی الفبایی دارد و اطلاعات هر مقاله مستند به منابع است که پژوهشگران می توانند از آن برای پژوهش های خود بهره ببرند.
نام شخصیت های مهم در همه رشته ها چون ادبیات، هنر، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، ورزش، و نیز شخصیت های اسطوره ای و داستانی در این کتاب یافت می شود.
از ویژگی های این اثر، که آن را از آثار مشابه خود متمایز ساخته است، وسعت موضوعات و رشته ها است، بدین معنا که برخی شخصیت ها در این اثر نخسیتن بار است که به مخاطبان ایرانی معرفی می شوند، از جمله در حوزه ورزش، علوم پایه همچون نجوم، ریاضی، شیمی، پزشکی، که شخصیت های شاخص آنها تاکنون در هیچ اثری مطرح نشده اند.
این اثر شخصیت های مهم را تا زمان حاضر در بر دارد و مانند دیگر آثار مشابه فقط به درگذشتگان نپرداخته، بنابراین شخصیت هایی که زنده و فعالند نیز در این کتاب آمده اند.
در کتاب فرهنگنامه زنان ایران و جهان فقط به ذکر احوال و آثار اکتفا نشده، بلکه گاه نقد ها و نظرها و تحلیل هایی، بدون داوری شخصی، در آن گنجانده شده است.
این کتاب که تدوین آن از ۱۳۸۹ آغاز شده، به سرویرستاری محمدرضا سهرابی، با مدیریت علمی مهناز مقدسی و هیئت مشاورانی، از جمله کامران فانی، عبدالحسین آذرنگ، فاطمه (بهار) رهادوست، در دو جلدِ مصور در ۱۳۹۴ منتشر شده است.
این کتاب در دو جلد قطع رحلی با حدود ۱۶۰۰ صفحه، به همت انتشارات ارتباط نوین (پیام عدالت) به قیمت صد و هفتاد هزار تومان به بازار عرضه شد.
ایرنا