فاضل خان گروسی و تذکره اختر/ علی میرانصاری

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵ متن زیر مقاله‌ای با عنوان «فاضل خان گروسی و تذکره اختر» به قلم علی میرانصاری می‌باشد. چندی پیش هنگام نوشتن مقاله «اختر، احمد بیگ گرجی» (د۱۲۳۲ق.) جهت درج در دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، موضوعی به نظرم آمد درباره این شاعر و یکی دیگر از شاعران هم عصرش به نام […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵

fazel-garosi-tazkereh-akhtar-miransariمتن زیر مقاله‌ای با عنوان «فاضل خان گروسی و تذکره اختر» به قلم علی میرانصاری می‌باشد.

چندی پیش هنگام نوشتن مقاله «اختر، احمد بیگ گرجی» (د۱۲۳۲ق.) جهت درج در دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، موضوعی به نظرم آمد درباره این شاعر و یکی دیگر از شاعران هم عصرش به نام فاضل خان گروسی (د:۱۲۵۲ق.) که به آثار این دو تن یعنی «تذکره اختر» و «تذکره انجمن خاقان» مربوط می‌شد. موضوعی که مرحوم خیام‌پور نیز سال‌ها قبل، اشاره‌ای گذرا بدان کرده بود اخیراً با چاپ «تذکره انجمن خاقان» فرصتی مناسب فراهم آمد تا مطلب مورد نظر، این بار به تفصیل مطرح گردد.

این موضوع درباره استفاده فاضل خان گروسی از «تذکره اختر» می‌باشد. حقیقت این است که فاضل خان، قسمت اعظم این تذکره را به عنوان «انجمن چهارم» در تذکره خود درج کرده است. این موضوع اگر چه امری است عادی و رایج در میان تذکره نویسان، اما آنچه مهم است و قصد بحث درباره آن داریم، چگونگی بدست آوردن «تذکره اختر» از سوی فاضل خان سپس شکل استفاده از آن و نهایتا بی‌ارزش جلوه دادن این اثر از طرف وی است.

کتاب ماه ادبیات و فلسفه فروردین ۱۳۷۸ شماره ۱۸

دریافت مقاله

منبع : پرتال جامع علوم انسانی