سیری در سفرنامه‌ ناصرخسرو

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳ برنامه آینده موسسه شهر کتاب با عنوان «سیری در سفر نامه ناصر خسرو» با سخنرانی دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. بی‌شک، مشهورترین اثر ناصرخسرو، سفرنامه‌ اوست که دربردارنده‌ یادداشت‌های روزانه‌ی سفر هفت ساله‌ او از ۴۳۷ تا ۴۴۴ ق. به ایران، آسیای صغیر، […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳

seyi-andishe-naserkhosroبرنامه آینده موسسه شهر کتاب با عنوان «سیری در سفر نامه ناصر خسرو» با سخنرانی دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

بی‌شک، مشهورترین اثر ناصرخسرو، سفرنامه‌ اوست که دربردارنده‌ یادداشت‌های روزانه‌ی سفر هفت ساله‌ او از ۴۳۷ تا ۴۴۴ ق. به ایران، آسیای صغیر، شامات، عربستان و مصر است. وی همه‌ دیده‌های خود از اوضاع و احوال شهرها و دستاوردهای سفرش را در این کتاب آورده است. نثر سفر‌نامه ساده و روان است و از الگوهای کهن و ارزشمند ساده‌نویسی و ایجاز در نثر فارسی به شمار می‌رود.
سفرنامه‌ ناصرخسرو از نظر تاریخی، جغرافیایی، جامعه‌شناختی و زبان‌شناختی اهمیت فراوان دارد. سومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو در روز چهارشنبه اول و هشتم بهمن ساعت ۱۶:۳۰ به شرح و بررسی سفرنامه‌ ناصرخسرو اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر محمدجعفر یاحقی ـ استاد دانشگاه فردوسی مشهد ـ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود. ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.