سخنرانی پروفسور « گئورگ اشتنگر» در ایران

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ در ادامه سلسله سخنرانی‌های «دیگری و دیگرهراسی» که از سوی «انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» و «دانشگاه علامه طباطبایی» برگزار می‌شود پروفسور گئورگ اشتنگر، رئیس انجمن بین‌المللی فلسفۀ میان‌فرهنگی، سه سخنرانی خواهد داشت. سخنرانی اول در روز یکشنبه ۲۵بهمن۱۳۹۴، از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶در سالن مطهری […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

sokhanran-profesor-georeg-eshtengerدر ادامه سلسله سخنرانی‌های «دیگری و دیگرهراسی» که از سوی «انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» و «دانشگاه علامه طباطبایی» برگزار می‌شود پروفسور گئورگ اشتنگر، رئیس انجمن بین‌المللی فلسفۀ میان‌فرهنگی، سه سخنرانی خواهد داشت.

سخنرانی اول در روز یکشنبه ۲۵بهمن۱۳۹۴، از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶در سالن مطهری دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی که درباره “مقصود هیدگر از «اومانیته» در «نامه در باب اومانیسم»چیست؟” است.سخنرانی دوم در روز دوشنبه ۲۶بهمن، ساعت ۱۵تا ۱۷در سالن کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است که ایشان به موضوع “مفاهمه‌ میان‌فرهنگی؛ طرحی اجمالی از مسئله‌ی روش و نظام‌مندی” می پردازد. سومین سخنرانی در روز چهارشنبه ۲۸بهمن از ساعت ۱۶تا ۱۸در شهر قم و در موسسه فرهنگی فهیم درباره “خلاقیت مشترک” در فرآیند مفاهمه‌ میان‌فرهنگی” برگزار می شود.

پروفسور اشتنگر در سال ۲۰۰۳با تألیف رساله «فلسفه میان‌­فرهنگی­‌بودن- تجربه و جهان­‌ها. مطالعه­‌ای پدیدارشناختی» به درجه استادی رسید؛ از سال ۲۰۰۶عضو هیئت مدیره «انجمن بین‌المللی فلسفه میان­‌فرهنگی» است و از سال ۲۰۰۹ریاست این انجمن را به عهده دارد همچنین از سال ۲۰۱۱استاد رسمی دانشگاه وین و صاحب کرسی فلسفه در جهانی گلوبال؛ فلسفه میان­‌فرهنگی و همچنین رئیس انستیتو فلسفه دانشگاه وین است.