سخنرانی دکتر بلخاری در نشست «شرح غزل عارفانه‌ خواجوی کرمانی» در شهر کتاب

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۶ سی‌و‌دومین و سی‌وسومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی کرمانی در روزهای چهارشنبه ۵ و ۱۲ مهر ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی یک غزل عارفانه‌ خواجوی کرمانی اختصاص دارد. در این نشست دکتر حسن بلخاری‌ قهی استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به سخنرانی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۶

sharh ghazal arefane khajoie kermani sokhanrani dr bolkhari

سی‌و‌دومین و سی‌وسومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی کرمانی در روزهای چهارشنبه ۵ و ۱۲ مهر ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی یک غزل عارفانه‌ خواجوی کرمانی اختصاص دارد.
در این نشست دکتر حسن بلخاری‌ قهی استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به سخنرانی می‌پردازد. این نشست در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.