سخنرانی درباره‌ خوشنویسی اسلامی در بیرمنگام

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۲ از مجموعه سخنرانی‌های اتحادیه‌ی نسخ خطی اسلامی سخنرانی ریشه‌های خوشنویسی اسلامی برگزار می‌شود. «ریشه‌های خوشنویسی اسلامی[۱]» تاریخ برگزاری: ۹ نوامبر ۲۰۱۳(۱۸ آبان ۱۳۹۲) ساعت برگزاری: ۱۴-۱۴:۵۰ مکان: اتاق ای.وی.، سالن گاس، گالری هنر و موزه‌های بیرمنگهام[۲]، بیرمنگام، انگلستان سخنران: دکتر اَلاین جورج[۳]-استاد ارشد در هنر اسلامی، دانشگاه ادینبرو[۴]، انگلستان سخنرانی […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۲

khoshnevisi-eslami

از مجموعه سخنرانی‌های اتحادیه‌ی نسخ خطی اسلامی سخنرانی ریشه‌های خوشنویسی اسلامی برگزار می‌شود.

«ریشه‌های خوشنویسی اسلامی[۱]»

تاریخ برگزاری: ۹ نوامبر ۲۰۱۳(۱۸ آبان ۱۳۹۲)

ساعت برگزاری: ۱۴-۱۴:۵۰

مکان: اتاق ای.وی.، سالن گاس، گالری هنر و موزه‌های بیرمنگهام[۲]، بیرمنگام، انگلستان

سخنران: دکتر اَلاین جورج[۳]-استاد ارشد در هنر اسلامی، دانشگاه ادینبرو[۴]، انگلستان

سخنرانی مذکور به مناسبت برپایی نمایشگاه «قلم: هنر نگارش زیبا[۵]» که از دوم نوامبر ۲۰۱۳(۱۱ آبان ۱۳۹۲) تا ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴(۶ بهمن ۱۳۹۲) باز است انجام می‌گیرد.