سبک‌‌شناسی نثر پارسی: از قرن چهارم تا قرن سیزدهم

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ سبک‌شناسی نثر فارسی در هفت بخش و بیست و دو فصل مشتمل بر مباحثی است در باب سبک‌شناسی نثر پارسی دری. در بخش نخستین پس از طرح کلیاتی در باب نثر فارسی و تعیین ادوار سبکی، در باب بعضی از مهم‌ترین ویژگی‌های زبانی دورۀ رشد و تکوین بحث […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

sabk-shenasi-nasr-parsiسبک‌شناسی نثر فارسی در هفت بخش و بیست و دو فصل مشتمل بر مباحثی است در باب سبک‌شناسی نثر پارسی دری.

در بخش نخستین پس از طرح کلیاتی در باب نثر فارسی و تعیین ادوار سبکی، در باب بعضی از مهم‌ترین ویژگی‌های زبانی دورۀ رشد و تکوین بحث شده است. در دیگر بخش‌ها بر اساس ادوار سبک نثر پارسی پس از گفت‌و‌گوی اجمالی دربارۀ بعضی از موضوعات کلی هر دوره، ابتدا سبک بعضی از مهم‌ترین آثار آن دوره بررسی و سپس ویژگی‌های عمومی نثر آن عصر بیان گردیده است. از دورۀ سامانی تا پایان دورۀ قاجار، برخی از آثار از نظر سبکی بررسی شده است.

فهرست این کتاب به شرح زیر است :

پیشگفتار

بخش اول: مقدمات

فصل اول: کلیات و مبانی

فصل دوم: ویژگی‌های زبانی دوره رشد و تکوین

بخش دوم: نثرهای قرن چهارم (دوره سامانی)

فصل اول: کلیات

فصل دوم: نمونه متن‌ها

فصل سوم: ویژگیهای عمومی

بخش سوم: نثرهای قرن پنجم و نثرهای ساده قرن ششم (دوره غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی)

فصل اول: کلیات

فصل دوم: نثرهای مرسل عالی (یا مطلق عالی)

فصل سوم: ویژگیهای عمومی

بخش چهارم: نثرهای فنی در قرن ششم (دوره سلجوقی و خوارزمشاهی)

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مهم‌ترین آثار نثر فنی

فصل سوم: مقامه‌نویسی

فصل چهارم: ویژگی‌های کلی نثرهای فنی

بخش پنجم: نثرهای قرن هفتم و هشتم (دوره مغول)

فصل اول: کلیات

فصل دوم: نثرهای تربیت‌یافتگان قرن ششم

فصل سوم: نثرهای تربیت‌یافتگان قرن‌های هفتم و هشتم

فصل چهارم: ویژگیهای عمومی

بخش ششم: نثرهای قرن نهم تا دوازدهم (دوره تیموریان و بعد از آن)

فصل اول: کلیات

فصل دوم: نمونه متن‌ها

فصل سوم: ویژگیهای عمومی

بخش هفتم: نثرهای قرن سیزدهم (دوره قاجار)

فصل اول: کلیات

فصل دوم: نمونه متن‌ها

فصل سوم: ویژگیهای عمومی

فهرست منابع

نمایه

غلامرضایی، محمد، سبک‌ شناسی نثر پارسی: از قرن چهارم تا قرن سیزدهم، تهران، سمت، ۳۵۶ صفحه، قطع: وزیری، بها: ۱۲۰۰۰۰ ریال، ۱۳۹۴.