سالشمار استاد منوچهر ستوده / عنایت الله مجیدی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ سالشمار استاد منوچهر ستوده توسط عنایت الله مجیدی انتشار یافت. ۱مهر ۱۲۹۲ش/ تولد در محلۀ بازارچۀ سرچشمه تهران . مهر۱۳۰۶/ پایان تحصیلات ابتدایی در تهران . ۱۳۱۲/ کتابدار کتابخانۀ دبیرستان البرز . ۱۳۱۲/  پایان تحصیلات دبیرستانی . ۱۳۱۳/ ورود به دانشسرای عالی . ۱۳۱۴-۱۳۱۶/ تدریس در دبیرستان […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

salshomar-manochehrsotodehسالشمار استاد منوچهر ستوده توسط عنایت الله مجیدی انتشار یافت.

۱مهر ۱۲۹۲ش/ تولد در محلۀ بازارچۀ سرچشمه تهران .
مهر۱۳۰۶/ پایان تحصیلات ابتدایی در تهران .
۱۳۱۲/ کتابدار کتابخانۀ دبیرستان البرز .
۱۳۱۲/  پایان تحصیلات دبیرستانی .
۱۳۱۳/ ورود به دانشسرای عالی .
۱۳۱۴-۱۳۱۶/ تدریس در دبیرستان ملّی تمدن در رشتۀ زبان انگلیسی و ادبیات فارسی .
۱۳۱۴- ۱۳۱۵/فراگیری فلسفه نزد استاد سید محمد مشکوﺓ و صرف و نحو عربی نزد استاد علی اکبر شهابی .
۱۳۱۵/انتشار نخستین مقاله  .
اسفند۱۳۱۶/ ورود به خدمت نظام وظیفه .
۱۳۱۷/دریافت درجۀ کارشناسی در رشتۀ ادبیات فارسی از دانشسرای عالی .
اسفند۱۳۱۸/ پایان خدمت نظام وظیفه .
۱۳۲۰/نخستین صعود به قلۀ دماوند .
۱۳۲۰/ شروع کار فرهنگ نویسی لهجه ها در آن شهر .
آذر۱۳۲۰/ ورود به خدمت وزارت فرهنگ با سمت دبیری، انتقال به بندر انزلی و سپس لاهیجان .
دی۱۳۲۱/ تقدیر وزیر فرهنگ از تدریس او .
مهر۱۳۲۲/انتقال به تهران و  دبیری در دبیرستانهای تهران .
اسفند۱۳۲۲/ تقدیر مجدد از تدریس او .
شهریور۱۳۲۳/ آغاز تدریس در دبیرستان شرف تهران .
شهریور۱۳۲۳/ممتحن امتحانات نهایی سال پنجم متوسطه .
۱۳۲۳/ آغاز تحصیل دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران .
اردیبهشت۱۳۲۴/ تقدیر دگربار وزیر فرهنگ از نحوۀ تدریس او .
آبان۱۳۲۴/ ازدواج با فاطمه(شکوه اقدس)شمشیرگران .
۱۳۲۴-۱۳۳۷/ تدریس زبان انگلیسی در دبیرستانهای تهران .
مهر۱۳۲۵/ انتقال به دبیرستان البرز با سمت دبیری .
۱۳۲۵/ دعوت به کار در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با حمایت استاد محمد مشکوﺓ .
خرداد ۱۳۲۶/ ممتحن دبیرستان البرز .
۱۳۲۷/ آشنایی با ایرج افشار
اردیبهشت ۱۳۲۹/ گذراندن رسالۀ دکتری .
شهریور۱۳۳۰/  سفر به امریکا برای گذراندن دورۀ آموزشی .
شهریور۱۳۳۱/ عضویت در مؤسسۀ انجمن ملی جغرافیایی .
۱۳۳۲/ عضویت در انجمن ایرانشناسی به بنیادگذاری ابراهیم پورداوود .
۱۳۳۲/ دریافت دو گواهینامه در رشتۀ تعلیم و تربیت کلاسهای متوسطه از دانشگاههای آمریکا .
۱۳۳۲/ انتشار فرهنگ گیلکی، نخستین کتاب .
دی ۱۳۳۴/ فهرست نویسی کتابهای خطی مجموعۀ سید  محمد مشکوﺓ در دانشگاه تهران .
مهر۱۳۳۵/ تصویب صلاحیت تدریس در دانشگاه تهران در رشتۀ جغرافیای تاریخی اسلامی .
آبان۱۳۳۵/ انتقال از وزارت فرهنگ به دانشگاه تهران .
آبان۱۳۳۶/ سفر به انگلستان برای تکمیل معلومات در مدرسۀ السنۀ شرقی به مدت شش ماه .
مهر۱۳۳۷/ انتقال به دانشکدۀ الهیات و تدریس رشتۀ جغرافیای تاریخی اسلامی .
آذر۱۳۴۱/ ارتقا به درجۀ استادیاری در دانشگاه تهران .
اردیبهشت۱۳۵۴-۱۳۴۲/  تدریس در مرکز تحقیق و مطالعۀ تمدن و فرهنگ ایران، وابسته به دانشگاه تهران، به مدت ۱۲ سال .
۱۳۴۴-۱۳۴۵/ ۳ سفر به گرگان همراه با محمد کاشفی برای مطالعه دربارۀ شهر استارباد .
اردیبهشت ۱۳۴۸/ ارتقا به درجۀ دانشیاری دانشگاه تهران .
اسفند۱۳۴۸/ انتقال به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران و عضویت در گروه تاریخ این دانشکده .
۱۳۵۰/  سفر با مسیح ذبیحی برای اتمام بررسی آثار و بناهای تاریخی شهر استارباد .
شهریور۱۳۵۱/ حضور در ششمین کنگرۀ بین المللی تاریخ و هنر و باستانشناسی ایران در آکسفُرد انگلستان .
بهمن۱۳۵۱/  پذیرفتن مسئولیت ادارۀ مرکز تحقیق و مطالعۀ تمدن و فرهنگ ایران .
تیر۱۳۵۲/  شرکت در کنگرۀ بین المللی شرق شناسان در پاریس .
تیر۱۳۵۲/  سفر به آمریکا برای فرصت مطالعاتی .
آذر۱۳۵۲/  شرکت در کنگرۀ بین المللی ابوریحان در پاکستان .
شهریور۱۳۵۳/  شرکت در کنگرۀ تحقیقات ایرانی در اصفهان .
اسفند۱۳۵۳/  شرکت در کنگرۀ بین المللی سندشناسی در کراچی و مولتان .
مهر۱۳۵۴/ همکاری با انجمن تاریخ ایران، وابسته به فرهنگستان ادب و هنر .
اسفند۱۳۵۴/ ارتقا به درجۀ استادی دانشگاه تهران .
۱۳۵۴-۱۳۸۱/ شرکت در چندین کنگره های مهم ایرانشناسی، در داخل و    خارج کشور و ایراد سخنرانی .
خرداد۱۳۵۵/ دیدار از جشنوارۀ جهان اسلامی در لندن .
آذر۱۳۵۷/ بازنشستگی از دانشگاه تهران .
۱۳۶۶-۱۳۶۷/ ۹سفر با امیر هوشنگ ستوده و اصغر ژوله(اصغر بیچاره) به گرگان به منظور تکمیل بررسیهای پیشین.
شهریور۱۳۶۷/  سفر به چین به منظور مطالعۀ زبان فارسی در تاشقرغان .
۱۳۷۱/ سفر به آسیای میانه برای مطالعۀ آثار و بناهای تاریخی به مدت ۸۰ روز .
۱۳۷۷/  سخنرانی در همایش شهرنامه نویسان، در جمع استادان جغرافیای تاریخی، در خراسان .
۱۳۸۱/ اهدای کتابخانۀ شخصی به مرکز دایرﺓ المعارف بزرگ اسلامی .
آذر۱۳۸۳/ وقف باغ ده هکتاری در شمال به بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برای نشر کتابهای تاریخی و جغرافیایی .
مهر۱۳۸۳/  نکوداشت ستوده در انجمن اهل قلم رامسر .
۱۳۸۴/ برگزیدۀ چهره های ماندگار .
۱۳۸۴.۰۸.۱۶/ عضو هیئت علمی مرکز دایرﺓ المعارف بزرگ اسلامی شدند.
اسفند۱۳۸۶/  شرکت در همایش کاربرد سند در پژوهش تاریخ گیلان، دانشگاه آزاد لاهیجان .
۱۳۸۶-۱۳۹۲/ تداوم مطالعات و تحقیقات، نگارش کتاب و مقاله در منزل در شمال ایران .
۱۴تیر۱۳۹۲/ نکوداشت ستوده در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار(در صدمین سال تولد)
۲۸تیر۱۳۹۲/ نکوداشت ستوده در باغ نگارستان(در صدمین سال تولد)