زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی در ۳۰۰ صفحه و به قیمت ۱۵۰۰۰۰ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فروردین‌ماه ۱۳۹۴ منتشر شد. پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر مهدی محقق است که مؤلف در آن به طور اجمال به […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

qazvini1کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی در ۳۰۰ صفحه و به قیمت ۱۵۰۰۰۰ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فروردین‌ماه ۱۳۹۴ منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر مهدی محقق است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود آیت‌الله رفیعی قزوینی و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است.