زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی بانوی‌ دانشمند دکتر بدرالزمان‌ قریب

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۳ کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی بانوی‌ دانشمند دکتر بدرالزمان‌ قریب در ۱۹۳ صفحه و به قیمت ۱۰۰۰۰۰ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در آذر‌ماه ۱۳۹۳ منتشر شد. پیش‌گفتار این کتاب تحت عنوان “با بانوی خندان” به قلم دکتر محمدرضا نصیری است که مؤلف در […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۳

Badrolzaman-Gharib-Jeld-site

کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی بانوی‌ دانشمند دکتر بدرالزمان‌ قریب در ۱۹۳ صفحه و به قیمت ۱۰۰۰۰۰ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در آذر‌ماه ۱۳۹۳ منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب تحت عنوان “با بانوی خندان” به قلم دکتر محمدرضا نصیری است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال دکتر بدرالزمان‌ قریب و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است.  در ادامه مقالاتی از خود دکتر بدرالزمان‌ قریب، دکتر یدالله ثمره و … آمده است. این مقالات مشتمل است بر:
–    پیش‌گفتار
محمدرضا نصیری
–    کارنامه باستان
–    گفت‌وگو با دکتر بدرالزمان قریب
–    بدرِ سغدیانه
یدالله ثمره
–    نوروز
بدر‌الزمان قریب
–    ایزدبانوی دانش
زهره زرشناس
–    رستم در روایات سغدی
بدرالزمان قریب
–    بازشناخت پیوند چند واژه در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی با ایزدبانوی بزرگِ کالی
لیلا عسگری
–    رعایت کردنِ «دیگری»
آرزو رسولی(طالقان)
–    غبارروبی از زبان‌های گمشده
حوریه سعیدی
–    اشعاری از دکتر بدرالزمان قریب
–    سال‌‌شمار علمی دکتر بدرالزمان قریب
–    عکس‌‌ها