رونمایی از برگردان ایتالیایی کتاب «زیبایی شناسی و هنر در اسلام» اثر علامه محمد تقی جعفری

تاریخ ایجاد : شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴ در همایشی با عنوان «هنر و زیبایی شناسی میان شرق و غرب: تأملاتی در خصوص اندیشه علامه جعفری؛ ‏Philip Sherrard ‏Attilio Mordini‏» از برگردان ایتالیایی کتاب «زیبایی‌شناسی و هنر در اسلام» اثر علامه محمد تقی جعفری رونمایی شد. در همایشی با عنوان «هنر و زیبایی شناسی میان شرق […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴

ronamaei-bargardan-italiaei-zibaeishenasi-eslamدر همایشی با عنوان «هنر و زیبایی شناسی میان شرق و غرب: تأملاتی در خصوص اندیشه علامه جعفری؛ ‏Philip Sherrard ‏Attilio Mordini‏» از برگردان ایتالیایی کتاب «زیبایی‌شناسی و هنر در اسلام» اثر علامه محمد تقی جعفری رونمایی شد.

در همایشی با عنوان «هنر و زیبایی شناسی میان شرق و غرب: تأملاتی در خصوص اندیشه علامه جعفری؛ ‏Philip Sherrard ‏Attilio Mordini‏» از برگردان ایتالیایی کتاب «زیبایی‌شناسی و هنر در اسلام» اثر علامه محمد تقی جعفری که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و موسسه علامه جعفری در تهران توسط انتشارات عرفان(ایتالیا) به چاپ رسیده؛ رونمایی شد.

Romana‎‏‏S. Francesca در مرکز تاریخی شهر رم برگزار شد که در پی حملات تروریستی شامگاه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ م. (۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴) در شهر پاریس و تهدید به اقداماتی مشابه در شهر رم، حضار با حضور پرشمار خود در این همایش به برگزارکنندگان آن اعلان کردند که تحت هیچ شرایطی سنگر فعالیت‌های فرهنگی؛ به ویژه در حوزه گفتمان بینا فرهنگی و بین الادیان را خالی نخواهند گذاشت.‏

در آغاز این همایش ‏Giuseppe Aiello‏ معاون مرکز مطالعات بین المللی «خانه دانایی» شهر رم که به همراه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و بنیاد تدوین و نشر آثار علامه جعفری برگزارکنندگان این همایش بودند؛ برنامه همایش و سخنرانان آن را به اجمال معرفی کرد.‏‎ ‎‏ وی با اشاره به ضرورت شناخت جوامع غربی از هنر قدسی در شرق، برگردان ایتالیایی کتاب «زیبایی شناسی و هنر در اسلام» و معرفی نقطه نظرات علامه محمد تقی جعفری در حوزه زیبایی شناسی و هنر در این همایش را گامی در این راستا معرفی و بر ضرورت چنین رویکرد گفتمانی‌ای در جهت یافتن راه برونشدی برای مسائل مبتلا به جوامع امروز تأکید کرد. ‏

نخستین سخنران این همایش جیان لوکا مارلتا بود که مقاله‌ای با عنوان «از ‏‎ ‏)نماد) تا ‏ابلیس: پایان هنر قدسی در غرب» را ارائه کرد.

سخنران بعدی این همایش ‏ادوارد و جیامپی شکسپیر شناس شهیر ایتالیایی و رئیس دپارتمان مطالعات زبان شناختی و ادبی مرکز مطالعات بین المللی خانه دانایی شهر رم بود که مقاله‌ای با عنوان «امر قدسی در زندگی و هنر» را ارائه کرد. مقاله ‏جیامپی ‏ به معرفی تاریخچه مختصری از آثار تألیفی و برگردان‌های ایتالیایی کتب در حوزه هنر قدسی اختصاص داشت.

سخنران بعدی این همایش، قربانعلی پورمرجان؛ رایزن فرهنگی سفارت ایران در ایتالیا بود که در آغاز سخنان خود از قربانیان حملات تروریستی پاریس یاد کرد و بیان داشت: «حادثه تلخی بود… که دل هر انسانی را از هر کیش و آئینی… آزرده خاطر کرد». وی پس از خیر مقدم به حضار؛ مقاله خود با عنوان «هنر و معماری مسیحی در ایران» را ارائه کرد.

مقاله پایانی بخش نخست این همایش با عنوان «باغ‌های غربی و شرقی» عناصر هنر سنتی در اندیشه ‏«آتیلو موردینی» توسط «آلبرتو پرانی»‏ ارائه شد. در این مقاله از رهگذر متن خوانی کتاب «باغ‌های غربی و شرقی» اثر ‏Attilio Mordini، نظر وی در حوزه هنر قدسی مبتنی بر مطالعات مصداقی وی در خصوص معماری باغ‌های شرقی و غربی بازروایی شد.‏

«پرانی» در سخنان خود خاطر نشان کرد: «اندیشه حاکم بر ساخت باغ‌های شرقی، بازروایی نمادین مفهوم بهشت با مساعدت از شیوه‌های بیان هنر قدسی بر روی زمین بوده است». وی با تحلیل تاریخی روند تحول این مفهوم در پس‌زمینه تحولات اجتماعی؛ به همراه تشریح تحول درک تاریخی از مفهوم رابطه انسان با طبیعت و… تاریخ تحولات باغ‌های شرقی را در تناظر با باغ‌های غربی از دوره یونانی تا عصر حاضر، مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: «باغ‌های دوره مسیحی عمدتاً به دستور حکامی ساخته شده‌اند که باغ نماد و تجسم وضعیت معنوی ایشان بوده است».‏

در آغاز بخش دوم این همایش، علی جعفری؛ فرزند علامه محمد تقی جعفری و رئیس بنیاد تدوین و نشر آثار علامه جعفری، مقاله خود با عنوان «جایگاه و ارزش هنر نزد پیروان ادیان ابراهیمی» را ارائه نمود. جعفری در ادامه سخنان خود به تجلیل از سجایای اخلاقی علامه فقید با ذکر مصادیقی از زندگی شخصی ایشان پرداخت و بیان داشت: «او عمر با برکت خویش را صرف اعتلای حیات معقول و درک آن کرد. حیات معقول در جوهره خود، زیبایی، هنر و زندگی را معنا می‌بخشد. هنر در گام نخست بر پایه شناخت پدیدار می‌شود و در ذات خود، آفرینندگی بر بنیاد اصول زیباشناسانه را به همراه دارد».‏

سخنران پایانی این همایش، خانم جواننا مالادرودو شاعره و طراح مسلمان ایتالیایی بود. وی که بازبینی متن برگردان ایتالیایی کتاب «زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه اسلام» اثر علامه محمدتقی جعفری را برعهده داشته است، در سخنانی با ابراز خرسندی از مشارکت در انتشار کتاب مذکور، هنر اسلامی، به ویژه نگارگری؛ سرامیک و خوشنویسی را منظر زیبایی شناسانه خود به روح اسلام معرفی کرد و هنر خوشنویسی را از حیث نگارش متون مقدس، هنری تعالی دهنده دانست.

در حاشیه جلسه رونمایی از کتاب «زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه اسلام» اثر علامه محمدتقی جعفری که توسط کاظم ذاکری ترجمه شد توسط انتشارت عرفان شهر رم با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا و بنیاد تدوین و نشر آثار علامه جعفری به چاپ رسیده است؛ نمایشگاه کوچکی از آثار خوشنویسی فارسی – ایتالیایی جملات برگزیده از علامه جعفری اثر توسط هنرمند جوان کشورمان آقای کرمی نیز برگزار شد.