راه اندازی بخش معرفی کتاب در سایت انجمن آثار

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سایت خود بخشی را با عنوان «معرفی کتاب» گنجانده که در آن به معرفی آثار منتشره توسط انجمن و توضیحاتی پیرامون کتاب پرداخته است. انجمن در این بخش کوشیده تا با معرفی اجمالی آثار منتشره خود علاقمندان به علم و فرهنگ و […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۱

moarefiketabjeldانجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سایت خود بخشی را با عنوان «معرفی کتاب» گنجانده که

در آن به معرفی آثار منتشره توسط انجمن و توضیحاتی پیرامون کتاب پرداخته است.

انجمن در این بخش کوشیده تا با معرفی اجمالی آثار منتشره خود علاقمندان به علم و فرهنگ و ادب را با این آثار بیشتر آشنا کرده و گامی فراتر در تداوم علمی و فرهنگی کشور بر دارد.

علاقمندان می توانند جهت آگاهی به این بخش مراجعه نمایند.