دکتر احمد مهدوی دامغانی و میراث ادبی و فرهنگی وی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴ دکتر احمد مهدوی دامغانی و میراث ادبی و فرهنگی وی عنوان کتابی به کوشش دکتر منصور رستگار فسایی است که به تازگی از سوی انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است. دکتر رستگار فسایی در بخش های این کتاب به زندگی، تحصیلات، استادان، آثار، سبک و شیوۀ نگارش، ویژگی […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴

damghani-miras-adabiدکتر احمد مهدوی دامغانی و میراث ادبی و فرهنگی وی عنوان کتابی به کوشش دکتر منصور رستگار فسایی است که به تازگی از سوی انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است.

دکتر رستگار فسایی در بخش های این کتاب به زندگی، تحصیلات، استادان، آثار، سبک و شیوۀ نگارش، ویژگی های اخلاقی و فهرست آثار دکتر احمد مهدوی دامغانی پرداخته است.
فهرست مطالب به این شرح است:
پیش گفتار
بخش اول
تولد
خانه ی پدری و زادگاه مهدوی
خاندان مهدوی
الف:پدر بزرگ و پدر او
ب:مادر و جده ی احمد مهدوی دامغانی
ج:همسر و فرزندان و برادران وخواهران
دکترتاجماه آصفی
د:فرزندان دکتر مهدوی
۱-ناصر مهدوی دامغانی
۲-زهرا مهدوی دامغانی
۳-فریده  مهدوی دامغانی
ه:برادران و خواهران مهدوی
۱-مرحوم آیت الله محمد رضا مهدوی دامغانی
۲- دکتر محمود مهدوی دامغانی
بخش دوم
تعلیم و تربیت و تحصیلات  مهدوی
استادان مهدوی در حوزه های علمیه ی مشهد
۱–اقا مرتضی مطهری
۲-حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی حایری کرمانی
۳ –مرحوم شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی : پدر او:
۴. شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری
۵-علامه میرزا محمد علی مدرس تبریزی  خیابانی
۶- آقا سید جلال الدین خوشنویس
۷- حاج مجتبی قزوینی
۸- مرحوم حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سیف اللّه آیسی تبریزی؟عشق‌آبادی؟
تحصیلات در تهران  واستادان وی در این شهر
استادان مهدوی در تهران
الف :استادان سه گانه ی او
۱-بدیع الزمان فروزانفر :شرح حالی مختصر ، مذیل به مقاله ی استاد بی نظیری که هنوز آسمان دانشگاه تهران  …
۲-عبدالحمید بدیع‌الزمانی کردستانی: شرح حالی مختصر ،  مذیل به مقاله ی´” به یاد استاد عبد الحمید بدیع الزمانی”
۳– سید الشعراکریم  امیری فیروز کوهی : شرح حالی مختصر،مذیل به مقاله ی:دهمین سالگرد درگذشت امیری   فیروزکوهی‌
ب: دیگر استادان مهدوی در تهران
۱-میرزا مهدی آشتیانی: با شرحی مختصر از احوال وآثار ایشان
۲-شیخ محمدتقی  آملی: با شرحی مختصر از احوال وآثار ایشان
۳-علامه محمد قزوینی: با شرح ی مختصر از احوال وآثار ایشان منضم به مقاله ی یادی از
مرحوم قزوینی بمناسبت چهاردهمین سال وفات او
۴-جلال الدین همایی : با شرح ی مختصر از احوال وآثار ایشان
۵-علی اصغر حکمت شیرازی
۶- استاد مدرس رضوی: با شرح ی مختصر از احوال وآثار ایشان
۷–دکتر ذبیح الله  صفا+ مقاله یی در باره تاریخهای ادبیات در ایران
۸-ابراهیم پور داوود
۹- ضیاء هشترودی
۱۰- اکبر دانا سرشت
۱۱- دکتر جلیلی  یزدی
۱۲. سید محمد محیط طباطبایی
۱۳-   مجتبی مینوی
۱۴- دکتر حسین خظیبی
بخش سوم
همدرسان وهمکلاسی ها ی او در حوزه و دانشگاه
الف : در حوزه:
۱-آیه الله العظمی علی سیستانی
۲- دکتر جعفرجعفری لنگرودی
ب: همدرسان وهمکلاسی ها ی او در دانشگاه
بخش چهارم
ویژگیهای بارز علمی مهدوی
استاد دیده و شاگردی کرده ،(در محضر استادان بزرگ   حوزه و دانشگاه  )
درک محضر ادبا وشعراء بزرگ معاصر
زبان دانی
عربی دانی و ادب تطبیقی  عربی و فارسی
اطلاعات لغوی
ترجمه های  مهدوی از عربی به فارسی
بخش پنجم
سالنمای زندگی دکتر احمد مهدوی دامغانی
بخش ششم
مشاغل مهدوی
۱-از دفتر یاری تا رییس کانون سر دفتران
دکتراحمد مهدوی دامغانی سردفتر دفتر ۲۵ تهران
دفتر  اسناد رسمی شماره ی ۲۵ تهران ، مدرَسی دیگر
دفتر رسمی ازدواج و طلاق شماره ی ۱۱۱مهدوی دامغانی
۲- فعالیتهای اموزشی و پژوهشی استاد در ایران و کشورهای دیگر
الف:تدریس دانشگاهی در ایران
شاگردان  مهدوی:در ایران
یاد کرد شاگردان از استاد
۱-دکتر لاهوتی  و گفتگو هایش
۲-دکتر موسوی گرما رودی  و شعرش در باره ی استاد
۳-دکتر تمیم داری و مصاحبه اش در باره ی استاد
۴-دکتر محمد یوسف نیری  و خاطراتش از استاد
۵-دکتر ماشاء الله آجودانی
۶- دکترسید علی محمد سجادی
شاگرد نوازیهای استاد در مقالات ایشان
۱-یادداشت دکتر احمد مهدوی‌دامغانی درباره‌ی شعردکترسید علی موسوی گرمارودی
ب:تدریس در دانشگاههای خارج
شاگردان خارجی مهدوی
ج:شرکت مهدوی کنفرانسها و سمینارهای علمی در خارج از کشور
د: سخنرانیها و خطابه ها
ه:سر دبیری و انتشار فصل نامه ی گلستان،فصلنامهء شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در امریکای شمالی
بخش هفتم
ویژگیهای مردی خود ساخته  از خلال آثارش:
الف -استعداد خدا دادی وهوش و حافظه ی کم مانند:
ب-ذوق ادبی  مهدوی:
ج:پویایی  و تحرّک و فایده بخشی  در همه ی مراحل  عمر :
د-منش دینی و مذهبی مهدوی واعتقاد عمیق به مبانی دینی و اجتهاد در آنها:
ه: تحقیقات  اسلامی :
و:تألیف  و تر جمه کتابهایی منحصرا شیعی و دفاع از این مذهب:
ز:تنّوع آثار
ح – طبقه بندی نوشته های مهدوی
۱-شعر فارسی :
الف: فردوسی و شاهنامه
ب: درباره ی حافظ
ج : در باره ی سعدی
د:درباره ی نظامی
ه: درباره ی سنایی
شاعری مهدوی دامغانی
۲-محتوای تحقیقات  مهدوی  در نثر فارسی
الف: نقد و نطر
ب : نوشته های مربوط  به کانون سر دفتران
ج: علم انساب
د: خاطرات
ه:   مسائل حقوقی
ز:احوال و تذکره ی  رجال
ح:وفیات معاصران
ط:نسخه شناسی و بررسی نسخ خطی
ی:مسایل اجتماعی و سیاسی
ک:نامه ها و اظهار نظرها
ل :مقدمه نویسی بر کتابها
بخش هشتم
سبک و شیوه ی نگارش مهدوی در نثر فارسی
فارسی نویسی دکتر مهدوی
الف:آثار ادبی مهدوی
سبک مهدوی در نوشته های مهدوی
نثر دانشگاهی و دبیری
ویژگیهای معنوی   نثر مهدوی
الف:نثر مطنب ولی دل نشین و غیر مخل
ب: ذکر وقایع با جزییات آنها
ج: تصویرگر ی کامل و جامع وقایع
طنز نهفته ی نوشته های مهدوی
نثری صادق و صمیمی
ویژگیهای لفظی نثر مهدوی
در آمیختگی با کلمات و تر کیبات و جملات عربی  واوصاف و …
ترادف و تکرار مطالب  و ادعیه و جملات دعایی و وصفی:
کاربرد الفاظ و اصطلاحات و الفاظ فرنگی
کاربرد الفاظ و اصطلاحات رایج غیر ادبی
بخش نهم
ویژگیهای اخلاقی ورفتاری مهدوی
آداب دانی وادب آموزی
امیدواری و روحیه ی مثبت و سازنده
پرهیز از عیب بینی
تدریس بی مواجب
حساسیت نسبت به ارباب علم و ادب وادای احترام نسبت به آنها
حق شناسی و حقگزاری
عفت زبان
فروتنی و تواضع
مناعت طبع
مهمان نوازی
هدیه بخشی
بخش دهم
ویژگیهای اجتماعی  مهدوی
ایران دوستی و ووطن پرستی
خراسان دوستی و عشق به خراسان و مشهد ومردم آن
ضبط آداب و رسوم مردم مشهد
ثبت واژه ها و اصطلاحات مردم مشهد و خراسان
احترام بسیار  به زنان وتأکید بر  عظمت مقام آنان
زن و طلاق
تإسف بر اوضاع روزگار
احترام به اهل علم
بخش یازدهم
فهرست آثاردکتر احمد مهدوی دامغانی:
الف:کتابها ( کتب تحقیقی، مجموعه ی مقالات):
الف:کتابها :
(تخقیق، تصحیح ومجموعه ی مقالات): شامل :
۱-کشف الحقایق ،عزیزالدین بن محمد نسفی
۲-در باغ روشنایی، گزیده حدیقه الحقیقه ی سنایی با دکترمحمدرضاجلالی نائینی
۳-تاریخ جمع قرآن کریم،
۴-نسمه السّحر بذکر من تشیّع و شعر
۵- یادیاران و قطره های باران (مجموعه ای از مقالات احمد مهدوی دامغانیٍ )، به کوشش سید علی محمد  سجادی وسعید واعظ
۶-حاصل اوقات، مجموعه ای از مقالات استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی،به اهتمام دکترعلی محمد   سجادی
۷-، شاهدخت والاتبار شهربانو والده معظمه حضرت امام علی بن الحسین السجاد علیهما السلام،
۸- المجدی فی انساب‌ الطالبین
۹-سایه سرو”مقالاتی در بزرگداشت احمد مهدوی دامغانی”
۱۰-مقالاتی در حدیث دیگران ،:
۱۱-مقالاتی در حدیث دیگران ،:۱۲
– چهار مقاله درباره مولی الموالی علی (ع) و داستان ضامن آهو
چهار مقاله درباره مولی الموالی علی (ع) و داستان ضامن آهو،احمد مهدوی  دامغانی ، امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل – ۲۲ آبان، ۱۳۸۵
ب – جشن نامه ی استاد مهدوی دامغانی : سایه ی سرو
ج:کتابهایی با مقدمه ی د کتر احمد مهدوی دامغانی:
د : مقالات مهدوی:
بخش دوازدهم:
فعالیتهای سیاسی  مهدوی دامغانی
بخش سیزدهم
الف: جلسات دوستانه و اصحاب آن:
۱-یاران یکشنبه
۲-اصحاب چهارشنبه
۳-گعده ی جمعه ی استاد  مجتبی  مینوی
۳-جلسات منزل علامه ی قزوینی
۵- جلسات سه شنبه  امیری فیروز کوهی
۶-  گعده های دفتر خانه ی ۲۵
ب:دوستان استاد و معاشران او:
۱-سید حسن علی صارم کلالی
۲-استادشادروان  جلال آشتیانی و خاطراتی از شصت سال دوستی
۳–مرحوم احمد راد :
۴ -استاد جلال الدین محدث ارموی
۵.دکتر مهدی محقق:
۶.دکتر سید جعفر شهیدی
۷-شادروان عبدالله نورایی  ذکر جمیل نورانی
۸-دکتر محمد جعفر محجوب  و مهدوی و سالشمار و کتابشناسی دکتر محمد جعفر محجوب:
۹-.دکتر غلامحسین  یوسفی
۱۰-دکتر عبد الحسین زرین کوب:و آخرین دیدار با زرین کوب
۱۱- استاد ایرج افشار و شمه‌ای از شرح درد اشتیاق و فراق حضرت ایرج افشار رحمه‌الله
علیه
۱۲- استاد حبیب یغمایی  مدیر مجله ی یغما  و یادی از حبیب یغمائی
۱۳.دکترسید علی موسوی بهبهانی
۱۴.استاد دکتر مظاهر مصفا
۱۵-  دکتر سید حسین نصر:
۱۶- دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
۱۷- دکتر   محمدرضا جلالی نایینی –
۱۸-  دکتر  فضل الله رضا رییس پیشین  دانشگاه تهران
۱۹ –  دکتر سید محمد -صادق خرازی
۲۰- دکتر  محمد جعفر  جعفری لنگرودی
بخش  چهاردهم
شعرها ونوشته هایی در باره ی دکتر مهدوی:
الف : اشعار:
۱شعر استاد امیری فیروز کوهی   در باره ی دکتر احمد  مهدوی دامغانی
۲-شعر و نوشته ی دکتر  محمد رضا شفیعی کدکنی در باره ی مهدوی دامغانی: دعوت ‌به خراسان
۳-  شعر استاد بهاء الدین خرمشاهی در باره ی مهدوی
ب: جهار مقاله در باره ی مهدوی دامغانی
۱-حسین شهسوارانی
۲-حسن مبارز
۳-پرویز اذکایی
۴- مهدی موسوی زارع
ج-مصاحبه یی درباره ی مهدوی دامغانی:
د:یادداشت  دکتر اکبر ایرانی مدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب،درباره ی مهدوی دامغانی:
بخش پانزدهم
بزرگداشت مهدوی  در امریکا
سخنرانی دکتر فضل الله رضا در بزرگداشت دکتر احمد مهدوی‌دامغانی در آمریکا
بخش شانزدهم
دو نمونه از مقالات متنوع مهدوی دامغانی :
۱-ضامن آهو
۲-بررسی و نقد کتاب‌ درباره کتاب: «در جستجوی صبح»تألیف عبد الرحیم جعفری
رستگار فسایی: منصور ، دکتر احمد مهدوی دامغانی ومیراث ادبی و فرهنگی  وی، تهران، اطلاعات، ۶۷۲ صفحه،۳۰۰۰۰۰  ریال، ۱۳۹۴.
میراث مکتوب