درگذشت محمدجان شکوری

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ انجمن آثارومفاخر فرهنگی فقدان محمدجان شکوری دانشمند و محقق برجسته تاجیکِ ایران‌دوست که در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی و پیوند میان اهل فرهنگ و زبان تاجیک و ایران نقش مهمی ایفا کرد به مردم تاجیکستان و خانواده محترم وی و دوستداران علم و فرهنگ تسلیت عرض […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

انجمن آثارومفاخر فرهنگی فقدان محمدجان شکوری دانشمند و محقق برجسته تاجیکِ ایران‌دوست که در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی و پیوند میان اهل فرهنگ و زبان تاجیک و ایران نقش مهمی ایفا کرد به مردم تاجیکستان و خانواده محترم وی و دوستداران علم و فرهنگ تسلیت عرض می نماید .

محمدجان شکوری از اساتید،

نویسندگان و محققان برجسته زبان و ادب فارسی در تاجیکستان بود که آثار ارزشمندی را در عرصه زبان و ادبیات فارسی و تاجیکی از خود باقی گذاشت . این عضو تاجیک فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز یکشنبه، ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۱، در بیمارستانی در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، از دنیا رفت.

محمدجان شکوری دارای مدرک دکتری فیلولوژی و متولد سال ۱۳۰۵ در شهر دوشنبه بود که از سال ۱۳۷۵ به عضویت پیوسته‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمده بوداو که به عنوان «چهره‌ی ماندگار» در ایران معرفی شده بود، بیش از ۳۵ عنوان کتاب و ۴۰۰ مقاله منتشر کرده است.

محمدجان شکوری در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی و همپیوندی میان اهل فرهنگ و زبان تاجیک و ایران سهمی جدی ایفا کرد و کتاب فرهنگ فارسی تاجیکی که در دوجلد از سوی انتشارات فرهنگ معاصر به بازار کتاب عرضه شد از جمله آثار گرانسنگی است که با کوشش او  و به سرپرستی وی در تاجیکستان تدوین و منتشر شد.