درگذشت شاعر بزرگ محمد قهرمان

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ حضرت آیت الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت آقای محمد قهرمان شاعر بزرگ خراسان و از چهره‌های ماندگار و برجسته‌ی شعر و ادب فارسی را تسلیت گفتند. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز درگذشت استاد محمد قهرمان، شاعر بزرگ خراسان را به جامعه علمی کشور تسلیت عرض می‌نماید

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

mohamadghahremanحضرت آیت الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت آقای محمد قهرمان

شاعر بزرگ خراسان و از چهره‌های ماندگار و برجسته‌ی شعر و ادب فارسی را تسلیت گفتند.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز درگذشت استاد محمد قهرمان، شاعر بزرگ خراسان را به جامعه علمی کشور تسلیت عرض می‌نماید