درویش ستیهنده؛ تازه ترین اثر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تازه‌ترین کتاب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان درویش ستیهنده؛ از میراث عرفانی شیخ جام به تازگی از سوی انتشارات سخن منتشر شده است. شیخ الاسلام احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی معروف به شیخ احمد جام (۵۳۶ -۴۴۱) در روستای نامق زاده شد. نیاکان او از نوادگان جریر […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

shafieikadekani

تازه‌ترین کتاب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان درویش ستیهنده؛ از میراث عرفانی شیخ جام به تازگی از سوی انتشارات سخن منتشر شده است.

شیخ الاسلام احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی معروف به شیخ احمد جام (۵۳۶ -۴۴۱) در روستای نامق زاده شد. نیاکان او از نوادگان جریر بن عبدالله بودند. نام او با القابی که به او داده‌اند چنین است: شیخ‌الاسلام ، قطب‌الاوتاد ، شیخ ابونصر احمد ژنده ‌پیل. او را گاه پیر جام یا شیخ جام نیز نامیده‌اند.
وی از عارفان و صوفیان بنام قرن پنجم و ششم هجری قمری است. زادگاه وی نامق از دیار ترشیز یا کاشمر فعلی بوده و مدفن وی در تربت جام می‌باشد. طول عمر وی را بیشتر مراجع ۹۵ سال و بعضی ۹۶ سال ذکر کرده‌اند.
استاد شفیعی کدکنی در معرفی این اثرمی نویسد: «وقتی عنوان شیخ ستیهنده را برای حضرت شیخ الاسلام احمد جام نامقی برگزیدم، نظرم بیشتر به مفهوم گردن فرازی و حتی گردنکشی او بود که هم در رفتار و هم در گفتارش خود را نشان می دهد.
دکتر شفیعی کدکنی دربارۀ عرفان و تصوف نظریه ای ویژه خودش دارد و معتقد است که عرفان عبارت است از نگاه جمال شناسانه و هنری نسبت به الهیات دین. وی در این کتاب از خلال آثار شیخ و عارفان و فیلسوفان هم عصر او، شناخت عمیقی از او به دست می دهد.
درویش ستیهنده؛ از میراث عرفانی شیخ جام تألیف دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی به بهای ۳۵۰۰۰۰ ریال، ۵۷۴ صفحه، قطع رقعی به تازگی و در سال ۱۳۹۳ از سوی نشر سخن به چاپ رسیده است.