حکمت نامه مفاخر

بارگزاری فایل مقاله
فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱)

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱)

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱)
سال اول- شماره اول- تابستان ۱۳۹۵
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: حکیم سبزواری و عرفان دکتر مهدی محقق، پژوهشی نو در اثبات محتوای وحدت شخصی وجود دکتر علی قاسمی / وحید واحد جوان / سجاد نیکخو، تحلیل اسلامی - عرفانی توحید از دیدگاه مولانا و امام رضا (ع) دکتر حسین آریانا/ لیلی عباسی منتظری، عرفان اسلامی و نیروی حال فلور ولی پور چهارده چریک، غالب دهلوی عارفی شیعی دکتر علی اکبر افراسیاب پور، ملکوت از منظر عرفان دکتر اسماعیل دارابکلایی / سید مجتبی جلالی، جست‌وجو در تفسیر عرفانی لفظ جلاله «الله» حسین شاکری، بررسی تاثیر ژنتیک بر سیر و سلوک عرفانی انسان داود غلامی، عقلانیت غرب مدرن از نگاه عرفانی و فلسفی اقبال دکتر عزیزالله ببالاری/ دکتر محمد مهدی مظاهری.

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۲)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۲)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۲)
سال دوم – شماره دوم- پاییز ۱۳۹۶
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، سهروردی و تأویل آیات مربوط به نفس دکتر سید مصطفی بابایی، تاثیر تأویل نوری غزالی در مشکوه الانوار بر مراتب نور در اندیشه شیخ اشراق دکتر حسن بلخاری قهی، سهروردی از ولادت تا شهادت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، معرفی اجمالی شیخ اشراق دکتر نجفقلی حبیبی، اثر‌پذیری اندیشه‌های شیخ اشراق از فلسفه و حکمت ایران باستان دکتر محمدرضا ذاکر عباسعلی، نظریه تاریخ در نسب نامه معنوی سهروردی دکتر حسن سیدعرب، سهروردی و مساله‌ای با عنوان اصالت ماهیت دکتر سید صدرالدین طاهری، ادب نخبگی (مطالعه موردی؛ سبک گفتاری و رفتاری سهروردی) دکتر رستم فلاح، تداوم سنت اشراقی در ایران پروفسور هانری کربن؛ ترجمه: زینب سادات ابطحی، عشق به زیبایی (بررسی دیدگاه شیخ اشراق همراه با پیشینه سینوی) دکتر نادیا مفتونی، بررسی مقایسه‌ای مبانی معرفت‌شناسی سهروردی و ملاصدرا دکتر سیما سادات نوربخش.

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۳)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۳)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۳)
سال سوم – شماره اول- بهار۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، عطار و ابن عربی (تأملی در شرح جامی بر قصیده‌ای از عطار) دکتر حسن بلخاری قهی، ویژگی‌های حکمت ذوقی عطار دکتر محمود براتی خوانساری، تحلیل سفر مرغان در منطق الطیر عطار براساس کهن الگوی «سفر قهرمان» جوزف کمبل دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی، مقایسه سیر العباد سنایی با منطق الطیر عطار نارون رجایی، مخاطب‌شناسی حکایت‌های الهی نامه بررسی دیدگاه مصالحت آمیز عطار نسبت به جامعه عصر خود) دکتر آیانو ساساکی، بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی در اشعار عطار و سلطان باهو دکتر محمد سفیر، بررسی مضامین و ابعاد عرفانی در حدیقه الحقیقه و منطق الطیر دکتر محمد سیلاوی، مرید یا منتقد؟ (احوال و اقوال مشایخ تصوف از نگاه عطار و گیسودراز) دکتر محسن محمدی فشارکی/ دکتر مریم شیرانی، واکاوی اندیشه‌های زاهدانه در قصاید عطار و اشعار ابو العتاهیه دکتر محمدرضا نجاریان، روش‌شناسی تعبیر آراء و تجارب عرفانی عطار در تذکره الاولیاء دکتر بهمن نزهت، چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۴)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۴)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۴)
سال سوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۷
جلوه زبان عربی در زبان سعدی؛ گذری بر گلستان بی‌خزان دکتر محمدرضا برزگر خالقی / معصومه قدیری نژاد، تاثیر عرفان در فضای داستانی لیلی و مجنون نظامی دکتر نرگس جابری نسب/دکتر نیره ابیات، تاثیر ذهن بر خارج از دیدگاه صدرالمتألهین دکتر علی اصغر جعفری ولنی/ رایحه امیدوار، تاثیر دیوان اشعار سهروردی بر فلسفه او دکتر حسن سیدعرب، بررسی دلایل مولانا در دفاع از اختیار انسان دکتر ایرج شهبازی عرفان، اخلاق و حکمت در منظومه نبراس الهدی سروده حکیم حاج ملاهادی سبزواری دکتر سید صدرالدین طاهری، تحلیل داده‌های شریعت عرفانی و دینی در سروده‌های نظامی یدالله قائم پناه، اسرار در کلیات شمس دکتر امیر حسین ماحوزی، جلوۂ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی دکتر محمدرضا نجاریان/ فاطمه شیر سلیمیان، جهان بینی عرفانی شهریار در عصر معاصر دکتر بهمن نزهت، چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۵)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۵)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۵)
سال چهارم، شماره اول، بهار۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: بازخوانی و تبیین ویژگی‌های عام و خاص هندسه معرفتی دکتر تقی اجیه؛ دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی، نقد و بررسی دیدگاه غزالی در تحلیل علیت دکتر علی اصغر جعفری ولنی، نگاهی به تهافت الفلاسفه امام محمد غزالی دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، اندیشه‌های صوفیانه و سیر و سلوک ابوحامد محمد غزالی دکتر محمدرضا ذاکر عباسعلی، نیم نگاهی به پیوند آموزشی میان استاد و دانشجو از دیدگاه غزالی و ابن جماعه دکتر محمدحسین ساکت، احیاء سوزی در اندلس دکتر حبیب الله عباسی، عشق و غیرت در سوانح العشاق احمد غزالی، شمسی غفار/ دکتر حسن بلخاری قهی، چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۶)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۶)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (ویژه اخلاق) (۶)
سال چهارم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
شیخ اجل و اخلاقیات نوین: دکتر محمد بقایی ماکان؛ اخلاق سیاست نزد خواجه نصیر الدین طوسی بر مبنای کتاب اخلاق ناصری: دکتر نجفقلی حبیبی؛ بررسی مضامین اخلاقی در آثار نظامی (خسرو و شیرین ـ لیلی و مجنون): فهیمه سازمند؛ تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا: استاد منوچهر صدوقی سها؛ دکتر مهدی مومنی؛ حاکمان و اخلاق از محتشمی تا محسنی (تطبیق اخلاق محتشمی و اخلاق محسنی): دکتر یداله قائم‌پناه؛ رساله فیضِ میر: میر محمّد تقی میر؛ دکتر سیّد مسعود حسن رضوی ادیب؛ اوصاف‌الاشراف: کتاب راهنمای سلوک معنوی و اخلاق عملی: دکتر بهمن نزهت.

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۷)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۷)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (ویژه نور) (۷)
سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
تأملی در نورشناسی با تأکید بر المناظر شاهکار ابن هیثم: دکتر حسن بلخاری قهی؛ حدیث نور: دکتر احمد تمیم‌داری؛ نورشناسی زین‌الدین کشی از: دکتر علی‌اصغر جعفری ولنی؛ نور از نظر امام محمد غزالی: دکتر محمدجعفر حیدری؛ نور و نار در عرفان و اشراق: دکتر زهرا زارع؛ معناشناسی نور در تفسیر المیزان: دکتر حسن سیّدعرب؛ نمادشناسی عرفانی نور در انجیل یوحنا: دکتر حسن مهدی‌پور؛ فرض الله عبدی سهروردی.

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۸)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۸)

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۸)
سال چهارم، شماره چهارم ، زمستان ۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصلنامه عبارتند از:
افرین لاهوری و منظومه هیر و رانجها دکتر نرگس جابری نسب؛ بررسی یک تکنیک ادبی در منظومه مهر و مشتری عصار تبریزی دکتر سیاوش حق جو؛ دکتر مصطفی میردار رضایی؛ بررسی عناصر مشترک روایی در قصه های عامیانه و رمانس ها با منظومه های عاشقانه (همای و همایون) خواجوی کرمانی و (جمشید و خورشید) سلمان ساوجی دکتر مرتضی رزاق پور؛ فهیمه سازمند؛ حکایت در مدخل های فرهنگ آصفیه (فرهنگ اردو به اردو) دکتر لیلا عبدی خجسته؛ تحلیل عرفانی و موضوعی از: «پیل اندر خانه تاریک بود» دکتر یدالله قائم پناه؛ بررسی داستان دقوقی از منظر روش ترکیبی هانری کربن دکتر مصطفی میردار رضایی؛ تحلیل روایی حکایت «پادشاه و کنیزک» براساس نظریه مدرن دکتر ماه نظری مطالعه تطبیقی داستان سیاوش با روایت قصه دینی ابراهیم (ع) و یوسف (ع) دکتر حسین نورانی کو تنائی؛ چکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۹)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۹)

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۹)
سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۹۹


شماره ۹ حکمت‌نامه مفاخر ویژه ابن سینا، فصلنامه تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همزمان با روز یک شهریور، روز پزشک و به نام نامی بزرگ ایران «ابوعلی سینا» چاپ و منتشر شد.
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
- مفهوم زیبایی در اثولوجیای منسوب به ارسطو و شرح ابن سینا بر آن؛ از دکتر حسن بلخاری قهی؛
- تصحیح انتقادی الأجوبه عن المسائل الحکمیه؛ از دکتر علی‌اصغر جعفری‌ولنی؛ محیا مهرجدی؛
- ادلّه تجرّد نفس انسان از دیدگاه ابن سینا؛ از دکتر محمّد جعفر حیدری؛
- مواجهه اشراقی ابن سینا و ملاصدرا با عقل و نفس؛ از دکتر حسن سیّدعرب؛
- میراث اخلاقی بوعلی سینا؛ کتاب‌شناسی تحلیلی؛ از دکتر رستم فلاح؛
- امر زیبا یا زیبایی در نظرگاه افلاطون و بوعلی سینا (با تکیه بر رسالۀ افلاطون و رسالۀ فی ماهیۀالعشق پور سینا)؛ از دکتر مصطفی میردار رضایی؛ راحیل محمدی ده‌عباسانی؛
- جایگاه بحث مغالطه در منطق ابن سینا؛ از دکتر سیما سادات نوربخش.

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۰)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۰)

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۰)
سال پنجم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹

شماره ۱۰ حکمت‌نامه مفاخر ویژه ابوریحان بیرونی، فصلنامه تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همزمان با روز سیزدهم شهریور، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی چاپ و منتشر شد.
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
- ابوریحان بیرونی و یوگاسوترا (رساله پاتنجل): از دکتر حسن بلخاری قهی؛
- ابوریحان بیرونی؛ ریاضی‌دان و فیلسوف: از دکتر احمد تمیم‌داری؛
- سفر به هند از نگاه بیرونی در تحقیق ماللهند: از دکتر نرگس جابری نسب؛
- ابوریحان بیرونی؛ تاریخ و تاریخ‌نگاری: از دکتر نادره جلالی؛
- جایگاه اندیشه‌های ابوریحان بیرونی در توسعه جغرافیا: از عادله آقایی؛ دکتر پروین خدادادی؛
- بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی: از دکتر محمدابراهیم ذاکر؛
- نگاهی به پرسش‌های ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های ابوعلی سینا: از دکتر غلامحسین رحیمی؛
- ابوریحان بیرونی؛ روستازاده انسان‌گرای دانشمند: از دکتر حبیب‌الله عباسی؛ دکتر زهرا صابری تبریزی؛
- دانای در حصار؛ نگاهی به جایگاه و منزلت ابوریحان بیرونی در عرصۀ ادب فارسی: از دکتر یدالله قائم پناه؛
- فرّه ایزدی افریدون خداوندگار نیرنگ و جشن بازگشت فرَوَهَران به روایت ابوریحان بیرونی و شیخ اشراق سهروردی: از دکتر حسن مهدی‌پور؛ فرض‌الله عبدی سهروردی.

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۱)

دانلود فایل pdf فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۱)

فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» (ویژه قطب‌الدین شیرازی) (۱۱)

سال پنجم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۹

شماره ۱۱ حکمت نامه مفاخر ویژه قطب الدین شیرازی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ و منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:

 گذری بر حیات علمی قطب‌‌الدین شیرازی: استاد سیدعبدالله انوار؛ حقیقت صور خیالیه به روایت قطب‌الدین شیرازی: دکتر حسن بلخاری قهی؛ معرفت‌شناسی قطب‌الدین شیرازی: دکتر علی اصغر جعفری ولنی و دنیا اسدی فخرنژاد؛ نگاهی به شخصیت، آراء و آثار علامه قطب‌الدین شیرازی: دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول؛ معرفی التحفۀالسعدیۀ و منتخب آن: دکتر نجفقلی حبیبی؛ نقد قطب‌الدین شیرازی بر فخرالدین رازی در بداهت همه تصورات: دکتر محمّد جعفر حیدری؛ تأملاتى کوتاه در پزشکى‌نامه قانون‌بنیان شیرازى، نماد روش تحقیق تاریخ طب اسلامى: دکتر سیدحسین رضوی برقعی.

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۲)
فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۳)
فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۴)