حلقه‌های معماری در ایران و هند

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۴ حلقه‌های معماری در ایران و هند از مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند منتشر شده است. همزمان با همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند مقاله‌هایی در خصوص معماری ایران و هند گردآوری شد که هم اکنون در این کتاب منتشر شده […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۴

halghehaie-memari-iran-hendحلقه‌های معماری در ایران و هند از مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند منتشر شده است.

همزمان با همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند مقاله‌هایی در خصوص معماری ایران و هند گردآوری شد که هم اکنون در این کتاب منتشر شده است.
فهرست مطالب به این قرار است:
مقدمه/ سید صادق حسینی اشکوری
زیبایی شناسی کانسپت باغ در نگارگری و باغسازی هند/ سید امیر منصوری، مهرداد سلطانی و پدیده عادلوند
نیلوفر آبی در معماری ایران و هند/ فاطمه رادان و ملیحه رئیسی
بررسی عناصر باغ ایرانی و تاثیر آن بر معماری باغ‌های هند/ سپیده خجسته و سوسن قنبری
تعاملات معماری ایرانیان و گورکانیان مطالعه موردی تزئینات تنگ بری/ سعید عباسی و سعیده شمسی
باغ‌های بابر حلقه اتصال باغ‌های ایرانی و باغ‌های هندی/ وحید حیدرنتاج
بررسی علل تغییر مفاهیم باغ سازی در باغ‌های ایرانی هند/ مهرداد سلطانی
تاثیر معماری باغ‌های ایرانی بر نحوه باغ سازی در هندوستان/ مریم شیروانی
اصول اصلی و فرعی در ساخت مسجد با استناد به مساجد جامع دهلی نو و مسجد جامع عباسی اصفهان/ نورمحمد منجزی
پیشینه معماری باغ‌های ایرانی و ساختار نظری معماری تاج محل/ امیر امیری نژاد و سید علی موسوی نژاد
تاج محل: چهار باغ ایرانی در هند/ هدیه موسی پور عسکری
شکل گیری الگوی معماری مزار تاج محل به عنوان نمونه‌ای از تبادل فرهنگی ایران و هند/ سمیرا تفضل و الهام مهردوست
تاملی بر مفاهیم نور در معماری مساجد ایران/ سوسن قنبری و سپیده خجسته
زیبایی شناسی باغ‌های ایرانی هند/ محمد جمشیدیان
بررسی مفهوم نظرگاه در مقایسه باغ‌های ایران و هند/ شروین گودرزیان
نقش سطوح سخت در منظره پردازی باغ مزارهای ایرانی هند/ مهرداد سلطانی و لیلا رضاپور
این کتاب به کوشش فرزانه اعظم لطفی و سید صادق حسینی اشکوری در سال ۹۴ از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده است.