حضور انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در نخستین نشست فرهنگی مقامات ارشد مجمع گفتگوی همکاری آسیا

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ نخستین نشست فرهنگی مقامات ارشد مجمع گفتگوی همکاری آسیا، با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در مجامع بین المللی وزارت خارجه با سخنرانی دکتر محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

majmaنخستین نشست فرهنگی مقامات ارشد مجمع گفتگوی همکاری آسیا، با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در مجامع بین المللی وزارت خارجه با سخنرانی دکتر محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری افتتاح شد.

در این نشست که به مدت دو روز برگزار شد، نمایندگان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در هر یک از کمیته های سه گانه «سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون»، «پژوهش و انتشارات» و «مردم شناسی و مطالعات فرهنگی» حضوری فعال داشت و به دفاع از پیشنهادهای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در موضوعات مربوطه پرداختند. مهمترین پیشنهادهای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این نشست عبارت بودند از:

۱) تدوین، چاپ و نشر دایره المعارف مفاخر پژوهی – مفاخر کشورهای آسیایی که نقش ارزنده ای در گسترش تعاملات دو یا چند جانبه کشورهای آسیایی داشتند. –

۲) برگزاری تور بزرگداشت مفاخر آسیا – مفاخر کشورهای آسیایی که نقش ارزنده ای در گسترش تعاملات دو یا چند جانبه کشورهای آسیایی داشتند. –

آخرین ویرایش: ۹۰/۲/۲۷