حضور انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ با برپایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز همچون سالیان گذشته در دو بخش در این نمایشگاه شرکت کرد و حضوری فعال داشت. در بخش فعالیت‌های جنبی به معرفی ۱۰۵ تن از مفاخر برجسته […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

namayeshgah24با برپایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز همچون سالیان گذشته در دو بخش در این نمایشگاه شرکت کرد و حضوری فعال داشت.

در بخش فعالیت‌های جنبی به معرفی ۱۰۵ تن از مفاخر برجسته ایرانی و ۵ ایران‌شناس و محقق معروف که در حوزه تمدن و فرهنگ ایرانی آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشته‌اند، پرداخت. انجمن، همچنین در بخش فروش، کتاب‌های منتشره انجمن در حوزه‌های تاریخ، جغرافیای محلی، ادبیات، فلسفه و هنر را عرضه کرد که با استقبال اهل علم روبرو شد.