جلسه کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی

چهارشنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۷ جلسه کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی روز شنبه اول دی‌ماه ۱۳۹۷ در تالار آیینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور اعضاء برگزار گردید. در این جلسه دکتر حسن بلخاری عضو این کمیسسیون ابتدا شرح کاملی از تاریخچه انجمن مفاخر و فعالیت‌های آن ارائه داد و سپس سند […]

چهارشنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۷

shora1

جلسه کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی روز شنبه اول دی‌ماه ۱۳۹۷ در تالار آیینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه دکتر حسن بلخاری عضو این کمیسسیون ابتدا شرح کاملی از تاریخچه انجمن مفاخر و فعالیت‌های آن ارائه داد و سپس سند ملی سینما که در دستور جلسه این کمیسیون قرار داشت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برخی از اصول آن به تصویب کمیسیون رسید .

shora2