جشن پایان هزار و دومین سال سرایش شاهنامه

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ جشن پایان هزار و دومین سال سرایش شاهنامه با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، انجمن پاسداشت مفاخر ایران، خانه کتاب، دانشکده خوارزمی، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد فردوسی برگزار می کند. در این همایش که روز […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰

hezareshahnameجشن پایان هزار و دومین سال سرایش شاهنامه با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، انجمن پاسداشت مفاخر ایران، خانه کتاب، دانشکده خوارزمی، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد فردوسی برگزار می کند.

در این همایش که روز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۶ در تالار همایشهای پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی واقع در خیابان انقلاب، نرسیده به چهار راه ولیعصر، نبش خیابان برادران مظفر (صبای جنوبی) برپا خواهد شد، نخستین دوره جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ» ویژه برگزیدن برترین آثار فردوسی‌شناسی و شاهنامه‌پژوهی هم زمان با جشن هزار و دومین سالگرد سرایش شاهنامه اهدا شده و از کتاب «دفتر دوم فردوسی‌پژوهی» نشر خانه کتاب رونمایی خواهد شد.

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۲/۱۴