جستارهایی دربارۀ عرفات العاشقین

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۳ ضمیمۀ ۳۵ دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث با عنوان «جستارهایی دربارۀ عرفات العاشقین» منتشر شد. در این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث مقالات زیر آمده است: احوال تاریخی و ادبی یزد در عرفات العاشقین و عرصات العارفین/ محمدرضا ابویی مهریزی اوضاع ادبی فارس در دورۀ صفوی با […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۳

erfanolasheghinضمیمۀ ۳۵ دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث با عنوان «جستارهایی دربارۀ عرفات العاشقین» منتشر شد.
در این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث مقالات زیر آمده است:

احوال تاریخی و ادبی یزد در عرفات العاشقین و عرصات العارفین/ محمدرضا ابویی مهریزی
اوضاع ادبی فارس در دورۀ صفوی با توجه به تذکرۀ عرفات العاشقین/ نفیسه ایرانی
اشعار قطران تبریزی در عرفات العاشقین در سنجش با دو تصحیح موجود از این تذکره/ مسعود جعفری جزه، شهره معرفت، تهمینه عطایی کچویی
حروفیه در عرفات العاشقین در مقایسه با تذکره های دیگر/ عاطفه خدایی و مرضیه راغبیان
شاعران اصفهان و اصفهان در عرفات العاشقین/ سعید شفیعیون
شاعران منطقۀ فارس در عرفات العاشقین/ اکبر نحوی
تذکرۀ عرفات ‌العاشقین یکی از بزرگ ترین و مهم ‌ترین تذکره‌های فارسی است که در سال‌های ۱۰۲۲ ـ ۱۰۲۴ هـ.ق توسط تقی‌الدین محمّد اوحدی حسینی دقّاقی بلیانی (۹۷۳ ـ ۱۰۳۰)، شاعر، ادیب و نویسنده نام‌آور دورۀ صفوی به رشته تحریر درآمده‌ است. در این تذکره شرح حال و نمونه شعر حدود سه هزار و پانصد شاعر از آغاز شعر فارسی تا روزگار مؤلف این اثر فراهم آمده است.
ضمیمۀ ۳۵  آینۀ میراث (جستارهایی دربارۀ عرفات العاشقین) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.